A picture of a crowd at an event.

oletko sinä seuraava

Think Companyn tiimiläinen?

Jos haluat kehittyä urasi alussa olevana asiantuntijana ja hioa taitojasi esimerkiksi yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, viestinnän, työpajojen fasilitoinnin, yhteisönrakennuksen tai myynnin saralla, olet oikeassa paikassa. Haemme iloiseen ja aikaansaavaan joukkoomme täydennystä keväästä 2023 alkaen Kumpulan, Meilahden ja Viikin toimipisteille!
Oletko sekä ajattelija, että käytännön tekijä? Kiinnostavatko vastuullinen yrittäjyys, akateemisen osaamisen käytäntöön vieminen ja maailman muuttaminen kohti parempaa? Haluatko osaksi lämminhenkistä työyhteisöä, jossa pääset oppimaan uutta kunnianhimoisella otteella ja ideoille sanotaan “joo, ja”? Jos vastasit kyllä, saattaisit sopia Helsinki Think Companyn tekijäjoukkoon!

Mikä Helsinki Think Company?

Helsinki Think Company on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö. Toimimme Helsingin yliopiston piirissä, sekä laajemmassa yrittäjyysekosysteemissä tukien akateemisen tiedon soveltamista käytäntöön yrittäjyyden työkaluin. Toiminnalla autetaan ensisijaisesti opiskelijoita ja tutkijoita oman urapolun tai liikeidean löytämisessä ja toteuttamisessa, sekä tarjotaan tukea alkuvaiheen yrittäjille. Helsinki Think Companyn toiminnan tavoitteena on olla vaikuttavan yrittäjyyden asiantuntija, yhteiskunnallisen muutoksen vauhdittaja ja kiihdytyskaista tulevaisuuden osaajille.

Think Companyn toiminnasta on syntynyt muun muassa yrityksiä, tapahtumakonsepteja, verkostoja ja yhteiskunnallisia aloitteita. Poikkitieteellinen, aktiivinen ja kaikille avoin toimintamme on Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin ja oman yhtiömme mahdollistamaa.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä myös muiden yhteiskunnallisesti merkittävien kumppaneiden kanssa. Olemme toteuttaneet tapahtumia ja sisältöjä yhdessä esimerkiksi Sitran, valtiovarainministeriön, Luken, HUSin, VTT:n, Vantaan kaupungin, CSC:n ja Taideyliopiston kanssa.

Keitä olemme ja mitä teemme?

Suurin osa Think Companyn tiimiläisistä on eri tieteenalojen korkeakouluopiskelijoita tai vastavalmistuneita, jotka työskentelevät osa-aikaisina (15–25 h/vko) opintojen, oman yritystoiminnan tai muun tekemisen ohella. Tiimiämme auttavat onnistumaan myös kolme kokopäiväistä esihenkilöä. Kaikkia meitä yhdistävät ratkaisukeskeisyys, usko yrittäjyyteen positiivisen muutoksen työkaluna ja utelias ote oppimiseen. 

Konkreettisesti tiimimme vastaa:

Yrittäjyyspalveluista. Sparraamme, neuvomme ja tuemme alkuvaiheen yrittäjiä. Ylläpidämme ja laajennamme yrittäjän työkalupakkia, autamme löytämään oman liikeidean ja teemme jatkuvaa työtä kehittyäksemme myös itse arvokkaana alkuvaiheen tukijana kaikenlaisille yrityksille.

Tapahtumatuotannosta. Suunnittelemme, toteutamme ja fasilitoimme ideointiin, innostamiseen, kompetenssien kasvattamiseen ja yrittäjyystaitojen oppimiseen liittyviä monitieteisiä projekteja. Projekteja toteutetaan esimerkiksi puhujatapahtumina, työpajoina, yhdessä ideoimiseen perustuvina viikonloppuhaasteina, pidempinä yhteiskehityshaasteina ja ideakiihdyttämöinä. Projektien teemat ovat vaihdelleet laajasti mikromuoveista videopelien ja tekstiiliteknologioiden kautta julkishankintalakiin ja Itämeren hyvinvointiin asti tiimimme ja yhteistyökumppaneittemme kiinnostusten mukaan.
 
Viestinnästä ja brändityöstä. Tiimimme ylläpitää ja kehittää Think Companyn nettisivuja ja tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median alustoille. Lisäksi tuotamme omaa mediasisältöä, tällä hetkellä blogimuodossa, Think Mediaan. Tiimimme vastaa myös eri projektiemme markkinoinnista sekä Think Companyn brändin kehittämisestä ja tunnettuuden kasvattamisesta.
 
Yhteisön rakentamisesta & kumppanuuksista. Haluamme tuoda erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä yhteen kiinnostavien teemojen äärelle ja mahdollistaa uusia ideoita, kohtaamisia ja yhdessä tekemistä turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Teemme osallistavaa yhteistyötä esimerkiksi opiskelijajärjestöjen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Lisäksi mahdollistamme toimintaamme yhteistyökumppanuuksiin ja arvoihimme sopiviin toimeksiantoihin tähtäävällä myyntityöllä.

Yhteistyöskentelytilojen arjen pyörittämisestä. Helsinki Think Companylla on keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuksilla yhteistyöskentelytilat, jotka ovat avoinna Helsingin yliopiston lukukausien puitteissa. Tiimimme vastaa tilojen ylläpidosta, arjen sujuvuudesta ja tilojen varaamisesta tapahtumakäyttöön, sekä eläväisen yhteisön rakentamisesta tilojen ympärille. Kumpulassa tiimimme kehittää ja ylläpitää myös Makerspacea.

Sinun työkuvasi

Think Companyn tiimi tukee yrittäjyyttä ja akateemisen tiedon soveltamista käytäntöön. Tiimiläisenä tehtävänkuvasi muodostuu oman toimipisteesi arjen ja aktiviteettien ylläpitämisestä, yhteisön rakentamisesta ja tukemisesta, tapahtumatuotannosta ja projektien koordinoinnista, sekä kattauksesta Think Companyn muita toimintoja. Näitä voivat omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaan olla:
Osaamisesi kehittämisen ohella pääset toteuttamaan omia ideoitasi, ottamaan vastuuta ja laajentamaan taitojasi siihen suuntaan, joka sinua innostaa. Tiimiläisillä on vahva omistajuus Helsinki Think Companyn toiminnasta ja mahdollisuus vaikuttaa työhönsä kehittämällä toimintaa eteenpäin tai kokeilemalla uusia avauksia. 

Haluatko siis kokeilla ja tehdä kaikkea tai kehittyä tietyn osa-alueen parissa? Minkälainen työ ja minkälaiset teemat innostavat sinua? Kerro se meille hakemuksessasi – kuulemme mielellämme lisää siitä, mitä haluaisit päästä tekemään Think Companylla! Työmme on monipuolista ja uskomme moninaisuuteen, joten kaipaamme joukkoomme erilaisia tekijöitä, joilla on kiinnostusta erilaisiin tehtäviin, teemoihin ja niiden yhdistelmiin. Vääriä vastauksia ei siis ole.
Mitä odotamme sinulta?
Arvostamme esimerkiksi yrittäjyyden, työn, vapaaehtoistyön, järjestötoiminnan, aktivismin, opintojen, harrastuksen tai muun aiemman aktiviteetin kautta kertynyttä osaamista. Meille kokemusta tärkeämpiä tekijöitä ovat kuitenkin kiinnostus akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksia kohtaan, uteliaisuus oppia uutta, halu rakentaa yhdessä hyvinvoivaa työyhteisöä ja ratkaisukeskeinen asenne.
Etsimme tiimimme monenlaisia tekijöitä, joilla on keskenään erilaisia taitoja. Erityiseksi ansioksi katsomme osaamisen yhdessä tai useammassa seuraavista:

Mitä tarjoamme sinulle?

Työ on osa-aikaista ja sopii hyvin esimerkiksi opintojen, osa-aikaisen tutkimustyön tai yrittäjyyden oheen. Työ saattaa sisältää satunnaisia viikonlopputöitä noin 2–3 kertaa vuodessa. Tiimiläisten työaika on n. 12–25 h/hlö/vko toimipisteiden ollessa auki ja palkka noin 576–1300 €/kk (12€/h koeajalla, jonka jälkeen 13 €/h), riippuen toteutuneista työtunneista. Työt ajoittuvat pääasiassa arkipäiviin eri toimipisteiden aukioloaikojen puitteisiin eli noin klo 8–20 välille. Esitäthän hakemuksessasi toiveen sinulle sopivista viikkotyötuntimääristä. Työsuhde on vakituinen eli toistaiseksi voimassaoleva, mutta toivomme sitoutumista vähintään vuoden 2023 ajaksi.

Hakemukset

Työhön haetaan hakulomakkeella. Käytämme haussa anonyymin rekrytoinnin menetelmää, jossa hakijan nimen ja yhteystiedot sisältävä osio on piilossa haastatteluun saakka eikä hakemukseen sisällytetä esimerkiksi kuvaa tai CV:tä

Kerro hakulomakkeen kautta, miksi haluaisit juuri Helsinki Think Companylle töihin ja mitä haluaisit päästä työssäsi tekemään osaamisesi, kiinnostustesi ja tieteenalasi pohjalta. Lisäksi voit kertoa, mitä olet aiemmin tehnyt ja miten voisimme auttaa sinua kehittymään.

Täytä hakulomake suomeksi tai englanniksi ke 30.11. klo 23:59 mennessä.
Hakulomake suljettu!
Käymme kaikki hakemukset läpi hakuajan päätyttyä, jonka jälkeen ilmoitamme kaikille hakijoille tulokset jatkosta viimeistään pe 2.12.

Haastattelukierroksia on kaksi. Ensimmäisen kierroksen ryhmähaastattelut järjestetään ke 7.12. Meilahden kampuksella Terkko Health Hubissa. Toisen kierroksen yksilöhaastattelut järjestetään ma 12.12. Terkko Health Hubissa. Lopullisista valinnoista ilmoitetaan kaikille haastatelluille viimeistään pe 16.12.

Työsuhde alkaa ma 9.1.2023 kolmipäiväisellä perehdytyksellä tai sopimuksen mukaan.

Voit hakemusta tehdessäsi perehtyä toimintaamme nettisivuillamme osoitteessa thinkcompany.fi, Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä ja Instagramissa.

Lisätietoja:
Eeva Siika-aho, CEO
eeva@thinkcompany.fi
+358 41 310 7206

Do you know who’s currently steering
the Think Company ship?

Get to know the crew
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.