22.4.-24.4.2022
Kollaasi toi kulttuuri- ja taidealasta kiinnostuneet yhteen kehittämään ratkaisuja alan ajankohtaisiin kysymyksiin

Ratkaisuja taiteen ja kulttuurin arvostuksen ja alan työllisyyden edistämiseksi.

Korona on paljastanut Suomen kulttuuri- ja taidealalla rakenteellisia haasteita, jotka vaikuttavat suoraan alan opiskelijoihin ja toimijoihin, ja heidän toimeentuloonsa. Keskustelua ovat herättäneet kulttuurin arvostus, taiteen asema yhteiskunnassa, sekä muun muassa yhteisten ja tasa-arvoisten toimintamallien ja rahoitusratkaisujen puute. Muuttunut toimintaympäristö on korostanut taiteen tekijöiden liiketoimintavalmiuksien ja kestävien toimintamallien tärkeyttä, samalla kun yhteiskunnan tarjoamat tukirakenteet näiden edistämiseen ovat laahanneet jäljessä. Miten yhteiskunta vastaa alan kohtaamiin haasteisiin? Miten alan toimijoita voisi tukea? Miten työelämävalmiuksia voisi vahvistaa toimijoiden keskuudessa?

Vastatakseen näihin kysymyksiin Helsinki Think Company ja Taideyliopisto järjestivät huhtikuussa 2022 viikonloppuhaasteen kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden puolesta. Kollaasi keräsi yksilöistä yhteen monitieteelliset tiimit, jotka kehittivät viikonlopun ajan konkreettisia ratkaisuja kulttuuri- ja taidealan rakenteellisiin ongelmiin.

Hae mukaan 1.4. mennessä
An illustration of a seedling.

Kollaasissa kehitettiin konkreettisia ideoita ja yhteistyötä, jotka vahvistavat kulttuuri- ja taidealan asemaa yhteiskunnassa! Lue lisää ratkaisuista täältä.

Teemat


Kulttuuri- ja taidealan tekijöiden liiketoimintaosaaminen

Monet taiteilijat ja kulttuuritoimijat ovat yrittäjiä tai toimivat yrittäjämäisesti, mutta liiketoimintaosaaminen ei todennäköisesti ole heidän keskeinen osaamisalueensa. Oman osaamisen ja taiteen kaupallistaminen voi tuntua vaikealta. Toisaalta vaikka osaamista alan eri toimijoilta löytyisikin, sen tukeminen ja vahvistaminen on tärkeää. Mistä liiketoimintaosaamista kuuluisi oppia, onko siitä pakko olla kiinnostunut ja voiko osaamisen ulkoistaa muualle? Miten alan tekijöitä yhdistämällä on mahdollista jakaa tietoa ja osaamista kaikkia osapuolia tukien? Miten eri osaajat sekä alan sisältä että ulkopuolelta voivat tukea kulttuuri-ja taidealan toimijoiden liiketoimintaosaamista?

Uudet ansaintalogiikat ja rahoitusmahdollisuudet

Mitä muita keinoja on toimia taide- ja kulttuurialalla kuin olla yrittäjä? Apurahat ja valtion tuki ovat elintärkeitä kulttuurille ja taiteelle. Koronapandemia on kuitenkin opettanut järjestelmän epäkohdista, ja myös Veikkauksen roolin pienenemisen myötä on aika löytää uusia ansaintamalleja ja keinoja rahoitukselle. Kuinka kulttuurin ja taiteen ammattilaisten toimeentulo voitaisiin jatkossa varmistaa myös poikkeusaikoina? Miten jo olemassa olevia malleja voisi parantaa, tai voisiko niiden lisäksi kehittää jotain uutta?

Kulttuuri- ja taidealan yhteistyö kentän ulkopuolisten tahojen kanssa

Kulttuurilähtöistä kaupunkikehittämistä, taiteellisen ajattelun soveltamista yritysmaailmassa ja luovia digitaalisia innovaatioita taiteen ja teknologian kohtaamisissa. Teeman alla pohditaan, kuinka kulttuurin ja taiteen ammattilaiset voisivat tehdä  nykyistä enemmän ja ennakkoluulottomammin yhteistyötä muiden alojen kanssa, ja mitä kukin osapuoli voisi siitä saada. Minkälaisia näkökulmia taiteilijat voivat tuoda yhteisöjen, yritysten tai kaupunkien kehittämiseen? Voiko startup-kentän osaamista hyödyntää kulttuurialalla? Ja ennen kaikkea: minkälaiset yhteistyön tavat olisivat reiluja ja mielekkäitä molemmille?

Ratkaisut alan sisältä

Koronapandemia nosti esiin aukkoja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten sosiaaliturvassa ja järjestäytymisessä ja osoitti alan sisäisen yhteistyön tärkeyden. Alan toimijoiden yhteistyöllä voidaan edistää yhteistä asiaa ja vahvistaa tekijöiden toimijuutta. Monitaiteinen ja -tieteinen osaaminen voi tuoda uudenlaista näkökulmaa alan sisäisiin ongelmiin. Millaisia ratkaisuja alan toimijoiden yhteistyöllä voidaan kehittää? Määrittele taide- ja kulttuurialan taloudellinen tai sosiaalinen ongelma ja kehitä siihen ratkaisu, jossa yhdistetään alan toimijoiden erilaista osaamista.

Yhteistyössä

University of Arts logo
Taideyliopiston visio on, että taide tekee tulevaisuuden. Uskomme, että taide, taiteilijoiden osaaminen ja taiteellinen ajattelu rakentavat pohjaa suomalaisen yhteiskunnan menestykselle ja sivistykselle.  Strategiamme lähtökohta on, että taide on osa hyvää elämää. Sen kautta voimme rakentaa yhdenvertaista ja kestävää maailmaa. Taide- ja kulttuurialat lisäävät maan ja alueiden vetovoimaa sekä luovat työtä ja hyvinvointia. Yhteiskunnan murrosvaiheessa taide voi löytää uusia polkuja eteenpäin. Se avartaa ajatteluamme ja haastaa pohtimaan, osaammeko esittää oikeita kysymyksiä.  Vuonna 2013 perustettu Taideyliopisto tarjoaa ylintä opetusta kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin aloilla. Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Ota yhteyttä

Kollaasin pääjärjestäjä on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company. Voit laittaa meille viestiä helsinki@thinkcompany.fi Toiminnastamme voit lukea lisää osoitteesta thinkcompany.fi.

Kuvitukset: Sofia Pusa. Valokuvat: Samuli Vienola, Mikko Virta, Jonas Simberg
Oona Oikarinen

Program Manager

oona@thinkcompany.fi
Linkedin icon
Iina Lummepuro

Kumppanuudet, viestintä ja markkinointi

iina@thinkcompany.fi
Linkedin icon
Suvi Jutila

Ohjelma

suvi@thinkcompany.fi
Linkedin icon
Tuomas Kulmala

Kumppanuudet

tuomas@thinkcompany.fi
Linkedin icon
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.