3 yrittäjän työkalua, joita voit soveltaa muuhunkin elämään

Koetko projektien aloituksen vaikeaksi? Järjestämissämme ohjelmissa tehtävämme on tuoda opiskelijoiden, tutkijoiden ja kaiken kansan eteen yhteiskuntaa kummittelevia ongelmia, joita ratkotaan erilaisia yrittäjän työkaluja hyödyntäen. Nyt talon omat ekspertit ovatkin kaivaneet yrittäjän työkalupakista sinua varten muutamia työvälineitä, jotka voit napata mukaan omiin työstöihisi!
By
Eeva Siika-aho
Eeva-Stiina Niemi
October 6, 2021
October 6, 2021

3 yrittäjän työkalua, joita voit soveltaa muuhunkin elämään

Koetko projektien aloituksen vaikeaksi? Järjestämissämme ohjelmissa tehtävämme on tuoda opiskelijoiden, tutkijoiden ja kaiken kansan eteen yhteiskuntaa kummittelevia ongelmia, joita ratkotaan erilaisia yrittäjän työkaluja hyödyntäen. Nyt talon omat ekspertit ovatkin kaivaneet yrittäjän työkalupakista sinua varten muutamia työvälineitä, jotka voit napata mukaan omiin työstöihisi!
By
Eeva Siika-aho
Eeva-Stiina Niemi

1. Tuplatimantti

Mistä on kyse? 

British Design Councilin laatima Double Diamond on ongelmanratkaisuun suunniteltu ideoinnin työkalu. Ongelman tunnistaminen ja rajaaminen varmistaa sen, että ratkaisu todella vastaa todellista tarvetta. Tuplatimantti on myös hyvä keino tarkastella jo olemassa olevaa ideaa uudesta näkökulmasta – sen avulla voi tunnistaa, mikä toimii ja missä kohdassa voisi olla vielä kehitettävää.

Tuplatimantti koostuu nimensä mukaisesti kahdesta timantista: ensimmäinen keskittyy ongelmaan ja toinen ratkaisuun. Kokonaisuudessaan työkalussa keskitytään neljään osa-alueeseen, joilla jokaisella on selkeä tarkoituksensa osana ideointia.

Prosessi aloitetaan ongelmakenttään tutustumisella ja tiedon kartoittamisella, minkä tavoitteena on löytää konkreettinen ongelma, johon lähdetään etsimään ratkaisua. Tämän jälkeen tunnistettua ongelmaa ryhdytään ratkaisemaan käyttäen taas omia rajaavia tekijöitä tämän kirkastamisessa. 

Grafiikka: Eeva-Stiina Niemi


Miten tuplatimantti toimii?

Tuplatimantti koostuu neljästä osa-alueesta, joiden läpi edetään vaihe kerrallaan. Toisaalta aina on mahdollista palata aikaisempiin vaiheisiin ja tarkentaa tai määritellä joitakin kohtia uudestaan.


  1. Löydä – laajemman ongelmakentän ymmärtäminen. Minkälaisia tekijöitä aiheen ympärillä on, minkälaisia ongelmia ja haasteita aiheeseen liittyy? 
  1. Määritä – ymmärrä ongelman kärsijää mahdollisimman hyvin. Miksi ongelma on ongelma? Onko se ongelma? Kenen ongelma se on? Tavoitteena on löytää aito, konkreettinen ongelma, jolla on aito kärsijä. Ongelmaa kannattaa testata ja varmistaa asianomaisilta, että ongelma on todellinen.
  1. Kehitä vapaa ideointi ratkaisulle. Tässä kohdassa kannattaa kirjata ylös kaikki mieleen tulevat ajatukset ilman suodatusta tai itsesensuuria. 
  1. Tuota Viimeisessä vaiheessa ratkaisua lähdetään tarkentamaan ja muotoilemaan mahdollisimman konkreettiseen muotoon. Miten ratkaisun voisi tiivistää yhteen virkkeeseen?


On tärkeää, että ongelma ja ratkaisu keskustelevat keskenään. Mikäli ratkaisua kehitetään, kannattaa aika ajoin myös palata tarkastelemaan ongelmaa ja varmistaa, että ratkaisu on edelleen relevantti. Mikäli ongelma muuttuu, myös ratkaisun on hyvä muuttua.


Mihin tuplatimanttia voi soveltaa?


Tuplatimanttia voi soveltaa mihin tahansa ideointiin. Omassa elämässä sitä voi käyttää esimerkiksi työelämän ongelmien tunnistamiseen tai opiskelijana lopputyön tai esseen aiheen rajaamiseen ja suunnitteluun. Tuplatimanttia voi käyttää myös vain osa kerrallaan, joten sen soveltamisessa on vain taivas rajana.

Thinkin vinkki omaan käyttöön


Tarvitset post it -lappuja tai paperia ja kynän. Digitaaliset post it -laput voi ottaa käyttöön myös Mirossa tai Google Jamboardissa. Lähde läpikäymään tuplatimanttia Discover-vaiheesta eteenpäin järjestyksessä. Muista, että timantissa voi aina palata taaksepäin, jos tuntuu siltä, että jotain on jäänyt huomaamatta!2. Lean Canvas

Mistä on kyse? 

Lean Canvas on erityisesti aloittelevien yritysten tueksi tarkoitettu työkalu, jonka avulla voi jäsentää ja kehittää ideoita, palveluita tai liiketoimintakonsepteja. Lean Canvas koostuu yhdeksästä uuden idean toteuttamisen kannalta olennaisesta osa-alueesta. 

Lean Canvas auttaa ymmärtämään idean vahvuuksia ja heikkouksia, minkä lisäksi sen avulla voi viedä konseptia kohti konkretiaa. Työkalun avulla saa kokonaiskuvan siitä, mitä ideasta puuttuu ja mihin ei välttämättä ole huomannut kiinnittää huomiota aiemmin. Jokaisen osa-alueen täyttämisen avuksi on luotu apukysymyksiä, jotka auttavat myös konkretisoimaan ja ymmärtämään ideaa paremmin. 

Ash Maurya on kehittänyt Lean Canvasin asiakas- ja ongelmalähtöisen yrittäjyyden peruspilariksi ja työkaluksi Alex Osterwaldersin luoman Business Model Canvas -työkalun pohjalta. Netissä kiertää muutamia eri versioita työkalusta, ja Helsinki Think Companylla käytetään Lean Canvas -pohjaa seuraavasti:


Grafiikka: Eeva-Stiina Niemi


Miten Lean Canvas toimii?

Canvas itsessään on jaoteltu niin, että vasemmalla on itse ratkaisuun liittyvät asiat ja oikealla käsitellään niin kutsuttua markkina-aluetta. Lean Canvasia ei silti täytetä perinteisesti vasemmalta oikealle, van täyttöjärjestys etenee ongelmasta kohdeyleisöihin ja aina kulurakenteeseen asti. Työkalun täyttö suositellaan tekemään tässä tietyssä järjestyksessä, sillä vastaukset rakentuvat aina edellisten päälle. Aikaisempien vastausten kirkastuessa seuraavien vaiheiden huolellinen täyttäminen helpottuu. Jos tarvitset taukoja, hyvät kohdat ovat vaiheiden 1–5, 6–7 sekä 8-11 väleissä.

Lean Canvas kokoaa tärkeät kysymykset yhdelle sivulle, ja sitä on helppo päivittää matkan varrella. Voit hyödyntää esimerkiksi post it -lappuja vastausten kirjoittamiseen, mikäli tiedät niiden vielä päivittyvän.

Mihin Lean Canvasta voi soveltaa?

Lean Canvas on sovellettavissa omassa elämässä muun muassa työnhakuun tai esimerkiksi järjestön tapahtuman suunnitteluun.

Thinkin vinkki omaan käyttöön

Tulosta Lean Canvas tai lataa PDF ja sovella luovasti omissa projekteissa tai esimerkiksi työnhaussa. Voit myös muokata osa-alueita paremmin soveltuviksi tai keksiä tarkentavia apukysymyksiä. 

3. Pitch

Mistä on kyse?

Pitch on mieleenpainuva, tiivis ja vaikuttava esitys ideastasi. Hyvä pitch ottaa huomioon kohdeyleisön ja sillä on selkeä tavoite. Pitchistä voidaan myös käyttää termiä hissipuhe, sillä se on pituudeltaan vain muutaman minuutin ja lyhimmillään vain lauseen mittainen!

Tavoitteena on saada kuulija ymmärtämään ideasi keskeisin ydin. Pitchillä on aina jokin tavoite, esimerkiksi lisätä tietoa jostain, inspiroida, houkutella ihmisiä sijoittamaan tuotteeseen rahaa tai osaamista, tai saada kuulijat liittymään mukaan toimintaan. 


Grafiikka: Eeva-Stiina Niemi


Miten pitch toimii?

Herätä kuulijan mielenkiinto alussa jollain kiinnostavalla lauseella! Kerro sitten toimintasi tärkeimmät palaset. Ratkaisetko jonkin ongelman? Mitä arvoa tekemisesi luo? Miten olet testannut toimintaasi? Mitä pyydät kuulijalta?


Karkeasti esitettynä pitchin rakenne on seuraava:

  1. Ongelma - mitä ja kenen ongelmaa olet ratkaisemassa
  2. Ratkaisu - miten ratkaisu vastaa tähän ongelmaan
  3. Etulyöntiasema - miksi aikaisemmat ratkaisut eivät ole ratkaissut ongelmaa? Miksi juuri tämä ratkaisu on parempi kuin muut mahdolliset vaihtoehdot? Miksi juuri sinä olet oikea henkilö (tai miksi sinun tiimisi) ratkaisemaan ongelman? Onko jotain, mitä muut eivät ole tajunneet tai löytäneet, mutta sinä olet?
  4. Kysymys - mitä haluat tavoittaa pitchillä?


Tärkeintä on pitää kirkkaana mielessä, mitä haluat pyytää pitchillä: palautetta, tukea vai esimerkiksi rahoitusta? Pitchin tulisi aina tukea tätä tavoitetta.  

Mihin pitchiä voi soveltaa?

Pitchiä voi soveltaa idean myymiseen yllättävissäkin paikoissa, esimerkiksi oman osaamisen esittelyyn työhaastattelussa tai graduaiheen esittelyyn ja palautteen pyytämiseen. Kyky tiivistää sisältöä on todella hyödyllistä, koska silloin voit tarjota tietoa helposti vastaanotettavassa muodossa. 

Kuva: Jarkko Laine


Thinkin vinkki omaan käyttöön

Kolme seikkaa on hyvä pitää mielessä:

1. Pidä homma simppelinä 

Mitä tulee viestin perillemenoon, selkeys on tässä kaiken A ja O. Varmistaaksesi tämän voit kuvitella selittäväsi ideaa ihmiselle, jolla ei ole mitään taustatietoa aiheesta. Miten kertoisit tästä ventovieraalle tai vaikka isoäidillesi? Yksityiskohdat ja nippelitiedot voi suosiolla jättää myöhemmälle. Näitä harvemmat muistavat, ellet korosta vain muutamaa tilastoa, jotka toimivat ideasi tai ajatuksesi näyttönä.

2. Anna persoonasi näkyä 

Ihmiset rakastavat kuulla tarinoita, joten luo pitchistä mieleenpainuva lähestymällä aihetta omien kokemustesi kautta.

3. Harjoittelu tekee mestarin

On hyvä pitää mielessä että pitch kehittyy harjoittelun ja palautteen myötä. Luonnollisimmat esitykset syntyvätkin sisäistetystä käsikirjoituksesta, jota on hiottu harjoituksen toistojen tuloksena. Jotta et päädy hakkaamaan päätä seinään omien kehitysideoiden loppuessa, pyydä kaveria tai perheenjäsentä istumaan alas ja antamaan sinulle palautetta.

Creators

Eeva Siika-aho

Technologist and an entrepreneur. Eeva’s interests lie in health technologies and digital wellbeing, among with helping starting founders to break through. Fan of RuPaul’s Drag Race and a cat video connoisseur.

Eeva-Stiina Niemi

All things Design and Marketing 😎 Finding new things to get excited about at a speed this bio can't keep up with.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.