Kaupunkilaisten ääntä kuuluviin - esittelyssä FEMMA Planning ja yrittäjät sen takana

Think Companyn 10 vuotta vaikuttavaa yrittäjyyttä -juttusarja jatkuu! Tällä viikolla esittelyssä ovat FEMMA Planningin perustajat Milla Kallio ja Efe Ogbeide. Haastateltavana Milla Kallio.
By
Tuomas Harju
October 12, 2023
October 12, 2023

Kaupunkilaisten ääntä kuuluviin - esittelyssä FEMMA Planning ja yrittäjät sen takana

Think Companyn 10 vuotta vaikuttavaa yrittäjyyttä -juttusarja jatkuu! Tällä viikolla esittelyssä ovat FEMMA Planningin perustajat Milla Kallio ja Efe Ogbeide. Haastateltavana Milla Kallio.
By
Tuomas Harju

On pilvinen päivä Helsingin Pasilassa. Vanhan veturipihan punatiilisten rakennusten takana kohoaa Triplan jylhä siluetti. Kävelen ohi tyhjän tontin, johon on tarkoitus rakentaa lähivuosina ensimmäinen Pasilaan kohoavista pilvenpiirtäjistä. Juuri täällä, eri aikakausien kerrostumien keskellä, voi todella aistia kaupungin jatkuvan muutoksen.

Pasilan veturitalleilla majaansa pitää myös FEMMA Planning, vuonna 2019 perustettu osallistavaan maankäytön suunnitteluun erikoistunut toimisto. FEMMA Planning toteuttaa selvityksiä ja työpajoja, joilla saadaan asukkaiden kokemuksia asuinalueestaan ja siihen liittyvästä kehityksestä mukaan suunnitteluprosessiin.

FEMMA Planningin perustajat Efe Ogbeide (vasemmalla) ja Milla Kallio.

“Ihmiset haluavat vaikuttaa asioihin”

Osallistava suunnittelu on käsitteenä ollut jo olemassa pitkän aikaa ja vaatimus sen sisällyttämisestä prosessiin on kuulunut lainsäädäntöön jo kauan. Sen soveltaminen kaupunkisuunnitteluun on kuitenkin vielä murroksessa.

FEMMA Planning on vastannut tähän tarpeeseen koko olemassaolonsa ajan. Enää ei uskota yhden henkilön tietävän parhaiten, mikä on parasta kokonaiselle kaupunginosalle. Yhdessä tekeminen ja suunnittelu sekä erilaisten ihmisten tarpeiden huomioiminen on tärkein ajatus FEMMA Planningin taustalla.

FEMMA soveltaa työskentelyssään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, skenaarioita ja utopioita, kysyen asukkailta millainen Helsingin tai jonkin tietyn alueen pitäisi olla tulevaisuudessa. Tästä he koostavat ideoita ja tarpeita, joita tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Entä miksi osallistavaan suunnitteluun on herätty vasta nyt? Millan mukaan taustalla vaikuttaa yhteiskunnallinen muutos. “Ihmiset haluavat vaikuttaa enemmän asioihin eivätkä asiantuntijatkaan osaa yksinään ottaa huomioon kaikkia näkökulmia.” Moninaisuus ymmärretään nykyisin paremmin, eikä ole olemassa helppoja ratkaisuja.

Samaan tapaan kuin esimerkiksi intersektionaalisuus, osallistava suunnittelu ja yhdessä tekeminen ovat enemmän kokonaisvaltainen näkökulma kuin irrallinen asia. Milla toteaa: “Ne ei ole toisiaan poissulkevia asiantuntijuuden kanssa, mutta voivat tuoda lisää.”

Kääntöpöytä-yhteisöviljelmä on esimerkki Pasilan veturitallien ympäristön monimuotoisesta kaupunkikulttuurista.

“Thinkin kautta yrittäjyys avautui eri tavalla”

Miten Helsinki Think Company on auttanut teitä pääsemään nykyiseen pisteeseenne? “Kun omassa lähipiirissä ei ollut yrittäjyystaustaa, Thinkin toiminta auttoi näkemään yrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona” Milla toteaa. Myös se, että on voitontavoittelun lisäksi muita tapoja tehdä yrittäjyyttä, maailman muuttaminen askel kerrallaan omalla osaamisella, kirkastui Thinkillä.

Millan ja Efen matka yrittäjiksi alkoi opiskelijoiden 4UNI-ideakilpailun kautta vuonna 2015. He eivät olleet 4UNI:ssa samassa tiimissä, mutta toiseen maantieteilijään törmääminen jäi mieleen.

Tältä ajalta jäi myös lempimuisto Thinkiltä: “Efen kanssa pohdittiin, että 4UNI:ssa työpajat ja yhteistyöskentelyosuudet olivat todella hyvin järjestetty. Yliopistolla ei silloin ollut paljoa yhteiskehittämiseen perustuvia juttuja, joten oli todella inspiroivaa ja ajatuksia herättävää, että tällaistakin oppiminen voi olla”. Milla lisää: “Oma 4UNI-tiimi pääsi myös Slushiin, jossa oli tosi jännä ja erilainen meininki.”

4UNI:n kautta yrittäjyys avautui eri tavalla, mutta asiantuntijuus, jota myydä eteenpäin tulee opinnoista. Milla kertoo: “Opiskeluaikana kävimme feministisen maantieteen seminaarissa Sevillassa, joka jäi mieleen asiana, josta ei puhuta Helsingissä. Puhuttiin laadullisista asioista, arvoista, jotka ohjaavat kaupunkisuunnittelua.” Ryhdyimme Suomessa pitämään opiskelijoille työpajoja, joissa pohdittiin teemoja, kehitettiin konsepteja ja herätettiin keskustelua."

Milla ja Efe toteuttivat opiskeluaikana kevytyrittäjinä vuonna 2017 kaupallisen projektin Helsingin kaupungilta. Milla kiteyttää: "Jatkoimme opiskeluja ja emme välttämättä tässä vaiheessa ajatelleet edes yrityksen perustamista vaan osallisuusajattelun edistämistä, vaan edistämään ajattelua osallisuudesta.”

Kysymykseen, ovatko opinnot antaneet hyvän pohjan yrittäjyyteen, Milla vastaa: "Kaupunkimaantiede on laaja aihe, jota on pakko käsitellä useista näkökulmista. Ympäristö, kulttuuri, ja toisaalta suunnittelun teknisempi puoli, kaikki on otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa.” Myös kriittinen näkökulma, monipuolinen ajattelu ja osaamisen soveltaminen tulevat opintojen kautta. “Tärkeää on nähdä mikä on oleellista, mihin keskittyä ja mihin voi tarjota omaa osaamistaan.”

FEMMA Planningin toimisto sijaitsee Pasilan Veturitallien yhteistyöskentelytilassa.

Pitkäjänteisesti kohti maailman muuttamista

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan FEMMA:lle? “Pitkäjänteistä muutoksen hakemista” Milla vastaa ja jatkaa: “Ehkä juuri askel kerrallaan eteenpäin menemistä ja pitkäjänteisyyttä. Mitä haluamme yrityksellä ja mikä tavoite on: teemme nelipäiväistä työviikkoa ja panostamme jaksamiseen, jotta jaksamme eläkeikään, jos joskus eläkettä tulee.” Milla naurahtaa.

Milla ei tunnista itseään yrittäjän stereotypiasta, joka tekee töitä 24/7. “Yrittäjänä voi saada joustavuutta ja asettaa itselleen tavoitteita. Rahan realiteetit on totta kai pidettävä mielessä, vuokra pitää maksaa ja niin edelleen. Pitkäjänteisyys auttaa tässäkin. Jos pystytään elämään hyvää elämää, niin että työskentely on mielekästä eikä kuormittavaa.”

Päätän haastattelun kysymällä, olisiko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa 10-vuotialle Thinkille? “Onnea hienosta 10 vuoden matkasta! Kiitos kaikesta mitä olemme oppineet. Kun on ollut pitkään mukana Thinkin matkassa, ainakin seuraajana, on ollut kiva nähdä, millaisiin mielenkiintoisiin paikkoihin thinkkiläiset ovat päätyneet. Thinkillä on ollut osansa siinäkin.”


Jutun kuvat: Tuomas Harju

Creators

Tuomas Harju

Tuomas is a multidisciplinary humanist and social scientist with a passion for all things urban. You can probably find Tuomas at Helsinki Think Company's Kumpula premises, or in the summer turning the soil from his campus gardening box.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.