Yritysidea löytyi omasta keittiöstä – HELSEED-ohjelmaan osallistuneen Evergreenin matka

HELSEED on Helsinki Think Companyn ja Helsingin yliopiston yrittäjyyteen kannustava ohjelma, joka koostuu työpajoista, palautteesta sekä yliopiston tarjoamasta sijoitusmahdollisuudesta. Haastattelimme ohjelmaan vuonna 2020 osallistuneita Axel ja Cajus Ackermannia, joille HELSEED oli turvallinen ja kannustava ympäristö kehittää viljelyalustoja valmistavaa Evergeen-yritystä.
By
Suvi Välimäki
September 29, 2021
September 29, 2021

Yritysidea löytyi omasta keittiöstä – HELSEED-ohjelmaan osallistuneen Evergreenin matka

HELSEED on Helsinki Think Companyn ja Helsingin yliopiston yrittäjyyteen kannustava ohjelma, joka koostuu työpajoista, palautteesta sekä yliopiston tarjoamasta sijoitusmahdollisuudesta. Haastattelimme ohjelmaan vuonna 2020 osallistuneita Axel ja Cajus Ackermannia, joille HELSEED oli turvallinen ja kannustava ympäristö kehittää viljelyalustoja valmistavaa Evergeen-yritystä.
By
Suvi Välimäki

Yrittäjyys yhdistää opinnot ja itse tekemisen ilon 

Veljekset Axel ja Cajus Ackermann opiskelevat lääketiedettä Helsingin yliopistossa, jonka lisäksi he ovat täydentäneet osaamistaan Aalto-yliopistossa kauppatieteiden ja tuotantotalouden puolella. Idea kasvualustoja valmistavaan yritykseen lähti itse havaitusta pulmasta. Kun ruuanlaitosta kiinnostunut Cajus muutti omilleen, hän ei halunnut jatkuvasti kantaa kaikkia tarvitsemiaan yrttejä kaupasta, vaan tuottaa ne mieluummin lähellä käyttöpaikkaa omassa keittiössään. Markkinoilta ei kuitenkaan löytynyt valmista ratkaisua, joka olisi mahdollistanut yrttien jatkuvan kasvattamiseen niin, että satoa on tasaisesti saatavilla. 

Omassa arjessa kohdattu ongelma loi sytykkeen veljesten ensimmäisen yrityksen perustamiselle. Yrittäjähenkisyyttä sekä itse tekemisen iloa heillä on ollut jo pienestä pitäen, ja Evergreenissä ne yhdistyvät opinnoista saadun osaamisen kanssa. Lääketieteelliseen tiedekuntaan hakeminen ja siellä opiskelu ovat vaatineet Axelilta ja Cajukselta syventymistä luonnontieteisiin ja kasvien biologiaan, joista on kauppatieteiden ja tuotantotalouden ohella ollut hyötyä yrityksen tuotteen kehitystyössä. 

Evergreenin tiimi, eli veljekset Cajus ja Axel Ackermann.
Evergreenin tiimin muodostavat veljekset Axel ja Cajus Ackermann

 

HELSEED on turvallinen ympäristö kehittyä ja kokeilla 

HELSEED-ohjelman alkaessa ensimmäiset prototyypit oli tehty ja alustava markkinatutkimus suoritettu, mutta Evergreen oli muuten vielä alkuvaiheessa. Syksyllä 2020 aika ei ollut otollinen uusien asiakkaiden hankkimiselle COVID-19-pandemiasta johtuen, joten veljekset päättivät keskittyä siihen, mihin voivat vaikuttaa: tuotekehitykseen. 

 

Axel ja Cajus kertovat hakeneensa HELSEED-ohjelmasta turvallista ympäristöä testata omaa liikeideaa ja mahdollisuutta kehittyä ulkopuolisilta saatavien näkemysten avulla. Ohjelmaan osallistuminen vaati veljeksiltä ammattimaista otetta yrityksen liiketoiminnan perusteelliseen suunnitteluun, jota ohjelman jäsennelty rakenne ja asiantuntijoiden apu tukivat. Ohjelman kehitystä tukeva ilmapiiri innosti myös yrityksen teknologisen ratkaisun uudistamiseen ja uusien kehittyneempien versioiden luomiseen. Ohjelman edetessä syksyn aikana tehty työ kulminoituikin Helsingin yliopiston rahastojen tekemään 30 000 euron sijoitukseen. 

 

Halu oppia ja rohkeus kysyä ovat yrittäjän supervoimia

Haave rahoituksen saamisesta muodostui veljeksille vasta ohjelman edetessä. He toteavat, että ilman sijoitustakin HELSEED-ohjelma antoi heidän yritykselleen paljon, ja kannustavat kaikkia kiinnostuneita lähtemään rohkeasti mukaan. Yhdeksi yrittäjän tärkeimmistä taidoista he nimeävät kyvyn oppia uutta ja säilyttää tiedonjano. Näillä neuvoilla yrittäjän matkaan olennaisesti kuuluva muutos valjastetaan voimavaraksi. Asiantuntijat ovat HELSEED-ohjelmassa paikalla osallistujia varten, ja tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää: “Kannattaa ehdottomasti hakea mukaan, siinä ei ole muuta kuin voitettavaa”, kannustaa Axel. 

 

Syksyn 2021 HELSEED-ohjelma ja kaikille avoimet työpajat ovat taas käynnissä. Syksyn seuraavissa työpajoissa perehdytään sijoittajien kanssa toimimiseen, oman idean pitchaamiseen sekä yrityksen lakiasioiden perusteisiin. Työpajoista voi valita itselleen sopivat teemat tai osallistua koko sarjaan. HELSEED-ohjelman alkuvaiheen rahoituksesta kiinnostuneiden tiimien tulee lähettää liiketoimintasuunnitelmat 31.10.2021 mennessä.

 

Lue lisää HELSEED-ohjelmasta ja tutustu sääntöihin.
Lue lisää HELSEED-työpajoista ja ilmoittaudu mukaan.

Creators

Suvi Välimäki

Urban geographer passioned about science, interdisciplinarity and toasted bread.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.