Miten taloudellista tasa-arvoa voi parantaa yrittäjyyden keinoin? 4UNIn teema esittelyssä

Kulut nousevat, maailma kallistuu ja oma taloustilanne saattaa huolestuttaa. Kuinka paljon yksilö voi vaikuttaa omiin taloudellisiin mahdollisuuksiinsa, saati lisätä taloudellista tasa-arvoa ja hyvinvointia yhteiskunnallisella tasolla? Voisiko yrittäjyyden työkaluista olla apua huomisen talouden haasteiden ratkomisessa? Lue mitä tämän kevään 4UNIn pääkumppani LähiTapiola odottaa ohjelmalta.
By
Elli Kiiski
April 5, 2023
April 5, 2023

Miten taloudellista tasa-arvoa voi parantaa yrittäjyyden keinoin? 4UNIn teema esittelyssä

Kulut nousevat, maailma kallistuu ja oma taloustilanne saattaa huolestuttaa. Kuinka paljon yksilö voi vaikuttaa omiin taloudellisiin mahdollisuuksiinsa, saati lisätä taloudellista tasa-arvoa ja hyvinvointia yhteiskunnallisella tasolla? Voisiko yrittäjyyden työkaluista olla apua huomisen talouden haasteiden ratkomisessa? Lue mitä tämän kevään 4UNIn pääkumppani LähiTapiola odottaa ohjelmalta.
By
Elli Kiiski

Kaupan kassalla samat vanhat ostokset näyttävät kustantavan viikko viikolta enemmän ja enemmän. Hintataso nousee, ja kuluttajan on mietittävä tarkemmin, mihin voi ja kannattaa rahansa käyttää. Toisaalta, valintapaljoudessa tulee olla tarkkana, jotta valinnat tukevat yhteiskunnan, ympäristön ja ihmisen hyvinvointia.

Taloudellinen osaaminen luo edellytyksiä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle toiminnalle ja mahdollisuuksia tasavertaisemmalle taloudelle. Kuinka pitkälle tieto riittää ja mihin kaikkeen kuluttamisella, sijoittamisella ja omistamisella voi lopulta vaikuttaa? Mitä muuta tarvitsemme, tulojen ja tiedon lisäksi, jotta tulevaisuus olisi kokonaisvaltaisesti tasa-arvoisempi?

Ehkä mieleesi juolahti heti jokin taloudellisen tasa-arvon ongelma, joka kaipaisi kipeästi ratkaisua. Tai puolestasi kaipaisit tilaisuutta purkaa yleistä turhautumistasi aiheesta produktiivisesti. Molemmissa tapauksissa 4UNI-ratkaisukilpailu on oiva mahdollisuus päästä paitsi vaikuttamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen, myös hyödyntää kartuttamaasi akateemista osaamista, oppia uutta ja tutustua ihmisiin eri tieteiden aloilta.


Pääyhteistyökumppanimme LähiTapiola on mukana tekemässä tämän vuoden 4UNIa ja teema Huomisen talous on myös heille varsin läheinen ja ajankohtainen. LähiTapiolan varainhoitokonsernin toimitusjohtajan Samu Anttila vastasi ohjelman teemaan liittyviin kysymyksiin.

Miksi tämän vuoden teema kiinnostaa LähiTapiolaa vakuutus- ja varainhoitoyhtiönä?

Oman talouden hallinta on yhä keskeisempi osa oman elämän hallintaa päivittäisen rahan käytön siirtyessä sähköisille alustoille. Se on myös edellytys suomalaisen yhteiskunnan osana toimimiselle ja keino oman hyvinvoinnin varmistamiseksi. Luottamus omaan talousosaamiseen ja taloudelliseen pärjäämiseen edistää yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Huomisen hyvinvoivan ja elinvoimaisen Suomen rakentavat tämän päivän nuoret. Tarvitsemme keskustelua siitä, miten suomalaisten taloudellista osaamista voidaan lisätä ja omistamisen tapoja monipuolistaa, jotta mahdollisimman monella olisi nykyistä paremmat edellytykset varautua elämän yllättäviin käänteisiin ja rakentaa oman näköistä tulevaisuuttaan.

Vakuuttamisen ja talouden palveluja tarjoavana ryhmänä perustehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Taloudellisen kyvykkyyden lisääminen on olennainen osa tätä. Tasa-arvoinen ja kestävä yhteiskunta syntyy, kun nuoret ovat varustettuja riittävillä taloustaidolla.

Miksi LähiTapiola on mukana 4UNI-ratkaisukilpailussa 2023?

Odotamme ohjelmalta uusia yrittäjyysideoita ja innovatiivisia ratkaisuja siihen, millä keinoin yhä useampia voidaan innostaa kasvattamaan taloudellista osaamistaan ja kiinnostumaan säästämisen ja sijoittamisen palveluista, jotta voisimme tasa-arvoistaa taloudellisia mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivomme nuorilta raikkaita avauksia siihen, mitä muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan: muutosta asenteissa, tavassa puhua taloudesta vai kokonaan uusia palveluja?

4UNI on meille myös erinomainen tilaisuus kuunnella nuorten korkeakouluopiskelijoiden ajatuksia siitä, miten he näkevät voivansa itse vaikuttaa omaan taloudelliseen hyvinvointiin ja tulevaisuuteensa. Teema on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja merkittävä.

Miksi Huomisen talous on ajankohtainen aihe?

Suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kohdistuu tulevina vuosina valtavia taloudellisia ja poliittisia paineita. Päättäjät joutuvat tulevalla hallituskaudella pohtimaan sitä, mihin julkiset varat riittävät ja keiden tarpeita priorisoidaan työikäisen väestön määrän pienentyessä. Samaan aikaan nuorten uupumus ja mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet ja odotukset työelämää kohtaan ovat synkentyneet.

Tällaisessa tilanteessa meidän tulisi luoda uskoa tulevaan ja vahvistaa nuorten tunnetta oman elämänsä hallinnasta ja kyvykkyydestä vaikuttaa taloudelliseen hyvinvointiinsa. Omaehtoisella varautumisella voidaan edistää taloudellista vakautta ja yhteiskunnallista tasavertaisuutta ja siihen tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet yhä useammalla.

On tarpeellista löytää nuoria itseään kiinnostavia keinoja, jotka tukevat tällaista kehitystä ja tämän haasteen haluamme heittää heille ratkottavaksi.

Näitä haasteita ratkotaan tänä keväänä 4UNI-ratkaisukilpailussa, jonka haku on auki vielä 13.4. asti! Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kannattaa hakea mukaan rohkeasti riippumatta siitä, löytyykö etukäteen ideoita tai tietämystä aiheesta. Innostus ja halu oppia uutta riittää! Lue lisää kilpailusta 4uni.fi ja hae mukaan täällä.

Kuvat: Veeti Haapsamo

Creators

Elli Kiiski

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.