Ystävyksistä yrityskumppaneiksi - HELSEED-ohjelmaan osallistuneen Evexian tarina

HELSEED on Helsinki Think Companyn ja Helsingin yliopiston yrittäjyyteen kannustava ohjelma, joka koostuu työpajoista, palautteesta sekä yliopiston tarjoamasta sijoitusmahdollisuudesta. Haastattelimme ohjelmaan vuonna 2020 osallistuneita Olli Warroa sekä Otto Laitista syövän hoitoon erikoistuneen Evexian tiimistä. Heille HELSEED tarjosi tukea ja kannustusta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
By
Suvi Välimäki
August 30, 2021
August 30, 2021

Ystävyksistä yrityskumppaneiksi - HELSEED-ohjelmaan osallistuneen Evexian tarina

HELSEED on Helsinki Think Companyn ja Helsingin yliopiston yrittäjyyteen kannustava ohjelma, joka koostuu työpajoista, palautteesta sekä yliopiston tarjoamasta sijoitusmahdollisuudesta. Haastattelimme ohjelmaan vuonna 2020 osallistuneita Olli Warroa sekä Otto Laitista syövän hoitoon erikoistuneen Evexian tiimistä. Heille HELSEED tarjosi tukea ja kannustusta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
By
Suvi Välimäki

Yrittäjyydellä terveydenhuollon alalle 

 

Evexian kehittämä digitaalinen ratkaisu tähtää syövän hoidon parantamiseen tukemalla lääkärien objektiivista päätöksentekoa hoidon valinnassa. Evexian tuote koostuu potilaan käyttämästä sovelluksesta, sovellukseen kerätyn datan analysoinnista ja lääkärin käyttöliittymästä, joka tuo analysoidun datan lääkäreille hoidon suunnittelua varten. Yrityksen takana on viiden opiskelijan monitieteinen tiimi Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Olli Warron pääaineena on tietojenkäsittelytiede ja Otto Laitinen opiskelee puolestaan tietotekniikkaa. Heidän lisäkseen Evexiaan tuotantotalouden ja matematiikan osaamista tuovat Aleksi PaunaJuuso Kylmäoja ja Pietari Kaskela

 

Evexia sai alkunsa vuonna 2019, kun tiimi osallistui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja lääkeyhtiö MSD:n järjestämään Ultrahack-haasteeseen. Ultrahackissa tiimi sai valjastaa tietoteknisen osaamisensa lääketieteen asiantuntijoiden esittämän ongelman ratkaisemiseksi ja kehittää ideaa yhteistyössä heidän kanssaan. Tiimille yrityksen perustaminen ei ollutkaan tavoite itsessään, vaan luonteva jatkumo halusta työskennellä yhdessä vaikuttavien asioiden saavuttamiseksi: “Halusimme tehdä siistejä juttuja yhdessä tällä porukalla. Näimme, että jos kaikki menee hyvin, ideasta voi olla hyötyä ihmisille ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa. Sitä kautta yritys oli se tapa ja työkalu, jolla tätä pääsee viemään eteenpäin”, Laitinen summaa. 

 

Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi

 

Ennen HELSEED-ohjelmaa tiimi oli keskittynyt ideansa kehittämiseen yhdessä lääketieteen ammattilaisten kanssa. HELSEED-ohjelmasta he hakivat tukea itse liiketoiminnan kehittämiseksi ja idean saattamiseksi käytäntöön. Vaikka osalla tiimistä oli jo entuudestaan jonkin verran kokemusta yritystoiminnasta, HELSEED-ohjelman alkaessa Evexia oli vielä alkuvaiheessa ja matkaa oli takana noin puoli vuotta. HELSEED-ohjelmaan osallistuminen ei vaadikaan aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä, vaan se on suunniteltu tukemaan yrityksiä niiden alkutaipaleella. 

 

Evexialle HELSEED-ohjelma tarjosi sopivan ulkoisen paineen ja aikataulun yrityksen liiketoiminnan keskeisiin tekijöihin paneutumiseen. Ohjelman asiantuntijoiden tarjoamat tuoreet näkökulmat auttoivat myös löytämään yrityksen kehityskohdat ja siivittivät työskentelyä eteenpäin. Palauteen lisäksi HELSEED-ohjelmaan osallistumisessa Evexian tiimiä motivoi mahdollisuus saada rahoitusta yliopistolta, joka koettiin luotettavaksi ja yrittäjän edun puolella olevaksi rahoituskumppaniksi. Evexian matka HELSEED-ohjelmassa huipentuikin lopulta 30 000 euron sijoitukseen Helsingin yliopiston rahastoilta.

 

Warro ja Laitinen komppaavat toisiaan siinä, että on tärkeää tarttua rohkeasti tarjottuun apuun ja hyödyntää tilaisuudet kysyä ohjeita yritysmaailman asiantuntijoilta, jotka ovat HELSEED-ohjelmassa paikalla juuri opiskelijoiden auttamista varten. Kysymyksiä kannattaa esittää sitä mukaa, kun niitä tulee mieleen, eikä mitään tarvitse häpeillä. Evexian tiimi hyödynsikin tätä mahdollisuutta, kun he hioivat liiketoimintasuunnitelmaansa rahoitusneuvotteluita varten. 

 

Tasapainon löytäminen on yrittäjän tärkein taito 

 

Yksi HELSEED-ohjelman tavoite on tukea osallistujien yrittäjyystaitojen kehittymistä. Kun Warrolta ja Laitiselta kysytään, mitkä heidän mielestään ovat tärkeimpiä oppeja yrittäjyyteen, esiin nousee tasapainon löytäminen kaikessa tekemisessä. On tärkeää pitää oma visio yrityksestä kirkkaana, mutta samalla säilyttää avoimuus oppia uutta ja olla valmiina vastaanottamaan rakentavaa kritiikkiä. 

 

Myös työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen on yrittäjälle tärkeää. Evexiassa tiimiläiset ovat ystäviä myös yrityksen ulkopuolella ja työasiat organisoidaan niille tarkoitetuissa viikoittaisissa kokouksissa. Lisäksi muistetaan, että elämää on myös yrittäjyyden ulkopuolella: “Pitää välillä muistaa se, että arkeemme sisältyy muitakin asioita, kun pelkkä yritys. Emme saa antaa sen muodostua liian isoksi osaksi elämäämme niin, että siitä tulee enemmän stressiä kuin iloa”, toteaa Warro.

 

Syksyn 2021 HELSEED-ohjelma ja kaikille avoimet työpajat starttaavat taas pian. Työpajat alkavat syyskuussa liiketoimintasuunnitelman laatimisella ja etenevät sijoittajien kanssa toimimiseen. HELSEED-ohjelman alkuvaiheen rahoituksesta kiinnostuneiden tiimien tulee lähettää liiketoimintasuunnitelmat 31.10.2021 mennessä. 


Lue lisää HELSEED-ohjelmasta ja tutustu sääntöihin.
Lue lisää HELSEED-työpajoista.

Kuva: Jonas Simberg

Creators

Suvi Välimäki

Urban geographer passioned about science, interdisciplinarity and toasted bread.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.