Hack for Society tuo moninlaiset tekijät yhteisen ongelman ääreen

Hack for Society-ratkaisukilpailun tiimit ovat ahkerasti työstäneet ratkaisuehdotuksiaan reilun kolmen viikon ajan. Ratkaisuehdotukset paljastetaan perjantaina 4.3. Tiedekulmassa järjestettävässä Loppuhuipennuksessa, mutta ketkä ovat ratkaisujen takana? Tiimit saivat mahdollisuuden esitellä itsensä lyhyesti.
By
Jani Lehto
March 3, 2022
March 3, 2022

Hack for Society tuo moninlaiset tekijät yhteisen ongelman ääreen

Hack for Society-ratkaisukilpailun tiimit ovat ahkerasti työstäneet ratkaisuehdotuksiaan reilun kolmen viikon ajan. Ratkaisuehdotukset paljastetaan perjantaina 4.3. Tiedekulmassa järjestettävässä Loppuhuipennuksessa, mutta ketkä ovat ratkaisujen takana? Tiimit saivat mahdollisuuden esitellä itsensä lyhyesti.
By
Jani Lehto

Tiimi Saavutettavat mielenterveyspalvelut: Saavutettavien mielenterveyspalvelujen ongelmat  kuormittavat kansanterveyttä

Opiskelijat Elina Karhunen, Enni Tyyskä, Emilia Tuurala ja Marika Aihio ovat työskennelleet saavutettavien mielenterveyspalveluiden parissa. Heidän ratkaisuehdotuksensa keskittyy erityisesti korkeakouluopiskelijoiden palveluihin.

Ohjelma on ollut antoisa, mutta myös työläs. “Fiilis ohjelmasta on hyvä, vaikka se on myös vaatinut paljon. Tuntuu, että käsittelemämme ongelma on niin monialainen, että siihen on hankala päästä käsiksi keksimällä yhtä ratkaisuehdotusta”, Enni Tyyskä tuumii. 

“Mielenterveyden haasteet ovat sekä kansanterveydellisesti että -taloudellisesti merkittävä taakka”, Elina Karhunen sanoo. “Ennalta ehkäisevä työ ja matalan kynnyksen palvelut ovat sekä kustannusvaikuttavia että vähentävät vältettävissä olevaa inhimillistä kärsimystä. Haluamme vähentää mielenterveyden ongelmien stigmaa ja tehdä avun pariin hakeutumisesta helppoa!”, hän jatkaa.

Ohjelman lähestyessä loppuaan, tiimi odottaa innoissaan loppuhuipennusta ja haluavat myös nähdä, mitä muut tiimit ovat saaneet aikaan.

Tiimi Ikääntyneiden kotikuntoutus: Ikääntyneiden määrän kasvaessa tarvitaan ratkaisuja hyvän ikääntymisen takaamiseen

Väitöskirjatutkija Satu Niskanen, kaupunginvaltuutettu ja sote-lautakunnan jäsen Sinikka Vepsä sekä sosiaalityön maisteriopiskelijat Enila Aitta-aho ja Lara Alasimonen pureutuvat ikääntyneiden kuntoutukseen. Tiimi on valinnut näkökulmakseen arkikuntoutuksen lisäämisen Suomessa.

“Teeman parissa työskentely on mielestämme tärkeää, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan tehden aiheesta polttavan ajankohtaisen. Riittävän varhainen tuki on ensisijaisen tärkeää turvallisen ja hyvän ikääntymisen takaamisessa”, Laura Alasimonen painottaa.

TIimi on yksimielisesti erinomaisilla fiiliksillä ohjelmasta, ja kokevat, että Hack for Society on opettanut heille paljon asiantuntevien ammattilaisten sekä inspiroivien puhujien kautta. Lisäksi suurien kokonaisuuksien hallinta, ratkaisukeskeinen työote sekä viestinnän ja vaikuttamisen on parantunut ohjelman aikana.

“Odotamme lopputyöstöltä ratkaisumme hioutumista ja suunnitelman konkretisoitumista. Emme malta odottaa, että pääsemme jakamaan oman ratkaisuehdotuksemme sekä kuulemaan muiden tiimien ratkaisuehdotuksia”, tiimi toteaa.


Tiimi Surevien tukeminen: Henkilökohtainen ja ammatillinen mielenkiinto voimavarana surevien tukemisessa

Surevien tukeminen on teema, joka yhdistää henkilökohtaisesti ja ammatillisesti dosentti ja surututkija Anna Liisa Ahoa, alue- ja kuntapäättäjä Eva Tawasolia sekä maisteriopiskelijoita sekä terveydenhoidon ammattilaisia Aino Pulkkista ja Julia Salmea. “Pirstaleiset ja epätasa-arvoiset palvelut ja ammattilaisen osaaminen surevien tukemisessa vaihtelee yhteiskunnassamme laajasti. Tiimimme tavoitteena on parantaa surevien yksilöllistä tukemista”, Anna Liisa Aho tuumii.

Ohjelma on opettanut tiimiä iskemään ideat pöytään ja lähtemään nopeasti kokeilemaan erilaisia ideoita. “Ohjelma on opettanut paljon ja uudenlaisen toimintamallin ongelmien ratkaisemiseen”, Anna Liisa Aho mainitsee. “Aikataulu on ollut toisinaan hektinen, mutta asiantuntijaluennot ja sparraajat ovat olleet erinomaisia”, hän jatkaa. 

Verkostoituminen ja kasvokkain työstäminen ovat myös olleet tärkeitä ohjelman kulmakiviä. Loppuhuipennukselta tiimi odottaa oman ratkaisunsa esittämistä muille, sillä monen viikon työstö on saatu vihdoin päätökseen ja lopputuloksesta voi olla ylpeä.

Tiimi Nuorten kiinnittyminen opintoihin ja työelämään: Nuoret ovat ainutlaatuisessa elämänvaiheessa, johon tarvitaan nykyistä enemmän tukea 

Nuorten kiinnittymistä opintoihin ja työelämään tukevien palveluiden korjaamista pohtiva tiimi koostuu tutkijatohtori Reija Paanasesta, kunnanvaltuutettu ja ammatillinen opettaja Marika Räfistä sekä opiskelijoista Jemina Sohlsten-Nederströmistä ja Paula Pättikankaasta. Ohjelmasta mukaan tarttuu ainakin oppi kokeilujen tekemisen logiikasta.

“Fiilis ohjelmasta on tällä hetkellä väsynyt, mutta se on ollut samalla valtavan innostava ja inspiroiva. Loppuhuipennus tulee olemaan varmasti mielenkiintoinen, vaikkakin oman lopputyöstömme kanssa tulee hieman kiire,” Jemina Sohlsten-Nederström sanoo.

“Nuorten tukeminen on meille tärkeä, koska nuoret elävät herkkää ja ainutlaatuista elämänvaihetta siirtyessään toisen asteen opintoihin ja työelämään. Heiltä odotetaan itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta vaikka ovat itse vielä aivan keskeneräisiä. He tarvitsevat enemmän tukea tässä vaiheessa elämää, sillä tukematta jättämisellä on kauaskantoisia negatiivisia seurauksia.”, Jemina Sohlsten-Nederström painottaa.


Tiimi Tasa-arvoinen vanhemmuus: Tasa-arvoiseen vanhemmuuteen panostaminen on erityisen ajankohtaistaTutkijat Anneli Miettinen ja Miia Saarikallio-Torp, varavaltuutettu Camilla Lindy sekä opiskelijat Veera Villikari ja Emmi Purhonen pohtivat ratkaisuja tasa-arvoisen vanhemmuuden edistämiseksi. “Tasa-arvoinen vanhemmuus edistää koko perheen hyvinvointia ja auttaa purkamaan eriarvoistavia rakenteita, jotka vaikuttavat isien ja äitien koettuihin rooleihin. Suomessa isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä on Pohjoismaiden matalimpia”, Emmi Purhonen muistuttaa. “Perhevapaauudistuksen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sekä SOTE-uudistuksen myötä tasa-arvoiseen vanhemmuuteen panostaminen erityisen ajankohtaista”, hän jatkaa.

Tiimin tunnelmat ohjelmasta on positiiviset. “Osallistuminen ohjelmaan ja tiimin kanssa työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista, haastavaa mutta myös innoittavaa. Mentorien, asiantuntijoiden sekä toistemme kautta olemme oppineet paljon uutta.” Tiimi uskookin ratkaisuehdotuksensa potentiaaliin ja odottavat innolla jatkoa ratkaisun parissa.

“Olemme oppineet mentorien ja asiantuntijoiden avula uutta omien erityisalojemme ulkopuolelta. Opiskelijan näkökulmasta kokeneiden tutkijoiden ajatusten kuuleminen sekä työskentely itsessään ovat opettaneet paljon uusia näkökulmia”, Emmi Purhonen  tuumii.

Hack for Societyn loppuhuipennus striimataan Tiedekulmasta klo 17-18.30, joten voit nauttia taidokkaista esityksistä myös kotisohvaltasi. Voittajat paljastetaan myös suorana Instagramissa @helsinkithinkco noin klo 19.30, joten kannattaa myös kurkkia Instagramin puolelle.

Voit ilmoittautua tapahtumaan paikan päälle Evenbritesta tai seurata striimiä Tiedekulman nettisivuilta


Creators

Jani Lehto

Project coordinator with a background in health and life sciences. Gets easily exited about video games, kpop and corgis.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.