Miksi 4UNIssa etsitään ratkaisuja eläväisempään kaupunkiin ja toimivaan työelämään? Ohjelman teemat esittelyssä

Takaisin normaaliin ja paluu arkeen. Miten voimme palata aikaan ennen pandemiaa uuden normaalin jälkeen ja kannattaako se edes? Olisiko tässä mahdollisuus konkreettiselle muutokselle? Lue miten työ- ja kaupunkielämää voi muuttaa 4UNI-ratkaisukilpailussa ja miksi ohjelman teemat ovat tärkeitä juuri nyt.
By
Lahja Vierimaa
May 3, 2022
May 3, 2022

Miksi 4UNIssa etsitään ratkaisuja eläväisempään kaupunkiin ja toimivaan työelämään? Ohjelman teemat esittelyssä

Takaisin normaaliin ja paluu arkeen. Miten voimme palata aikaan ennen pandemiaa uuden normaalin jälkeen ja kannattaako se edes? Olisiko tässä mahdollisuus konkreettiselle muutokselle? Lue miten työ- ja kaupunkielämää voi muuttaa 4UNI-ratkaisukilpailussa ja miksi ohjelman teemat ovat tärkeitä juuri nyt.
By
Lahja Vierimaa

Arki ei näyttäydy enää samana kuin mitä se oli ennen kevättä 2020. Voimme todeta olevamme murroshetkessä, jolloin koemme tarvetta muuttaa jotain ympäristössämme tai itsessämme – jos sitä ei ole jo tehnyt. Kenties olet itse kokenut ettei kotikaupunkisi enää palvele tarpeitasi tai ettei työelämä nykyisessä muodossaan tuo onnistumisen tai merkityksellisyyden tuntua. Miten voisit vaikuttaa tilanteeseen? Mistä edes aloittaisi? 

Kehotamme hakeutumaan samanmielisten seuraan 4UNI-ratkaisukilpailuun. 4UNI tarjoaa tilaisuuden tarttua oman arjen ja ympäristön kehityskohtiin kun teemoina toimivat Eläväinen kaupunki ja Toimiva työelämä. Miksi kyseiset teemat ovat tärkeitä juuri nyt? Miten ne voivat näkyä ohjelmassa tai ratkaisuissa? Miksi sinun pitäisi välittää?

Kehitetäänkö kaupunkia kaupankäynnin vai kaupunkilaisten ehdoilla?

Harvemmin sitä tulee ajatelleeksi, että alunperin sana kaupunki on yksinkertaisuudessaan viitannut paikkaan jossa käydään kauppaa. Perin suomalaista! Aikoinaan kaupunkeja onkin kehitetty kaupankäynnin keskittymiksi, minkä selkeimpiä merkkejä ja mahdollistajia ovat rautatiet ja toripaikat. Kaupunkeja muovataan yhä kaupankäynnin ehdoilla, mutta kehityskeskusteluja käydään keskivertokaupunkilaisen ulottumattomissa. Emme esimerkiksi tiedä kuinka monta eri toimistoa tai hotellia ollaan rakentamassa naapurustoon.

Kaupunki ei enää tarkoita asukkailleen sitä samaa kuin mitä se saattoi merkitä esimerkiksi 1800-luvulla: emme elä näissä vain puhtaan kaupankäynnin takia. Voimme muuttaa kaupunkiin töiden perässä, mutta työt itsessään eivät sido meitä tänne. Muut ulottuvuudet, kuten läheltä löytyvät palvelut, arjen mutkattomuus, kulttuurillinen tarjonta sekä infrastruktuurin kunnossapito ovat paljon merkityksellisimpiä asioita itse asukkaille. Tästä pohdinnasta voidaankin juurtaa seuraava kysymys: pitäisikö kaupungin yhä merkitä ennen kaikkea kaupantekoa vai jyrääkö kyseinen idea muut laadukasta elämää ylläpitävät tarpeet kaupunkilaisten näkökulmasta? Voisimmeko yhdessä rakentaa laajempaa näkemystä kaupungista, ja tehdä siitä kaupunkilaisten tarpeita heijastavan ympäristön? Mitä 4UNIssa voisi siis tehdä eläväisen kaupungin eteen?

Miten eläväinen kaupunki -teema voi ilmentyä ohjelmassa?

Ideat liittyen eläväiseen kaupunkiin voi olla mitä tahansa mitä haluaisit nähdä kehittyvän arkiympäristössäsi. Kysymmekin sinulta, miltä näyttää tulevaisuuden kaupunki, jossa sinä viihtyisit? Mitä sinä haluaisit enemmän tai minkä idean haluaisit itse nähdä käytännössä?

Tämä voi liittyä esimerkiksi kaupunkikulttuurin tuottamiseen, monipuolisempiin palveluihin, kaupunkilaisten terveyden ja yhteisöllisyyden proaktiiviseen edistämiseen, eri ikäisten ja taustaisten huomioimiseen palvelu- ja kaupunkisuunnittelussa, kiertotalouden edistämiseen tai vaikkapa energian kulutukseen ja käyttöön. 

Kaupunkeja ei enää pitäisi suunnitella pelkästään kaupanteon keskipisteenä vaan modernin, elämyksellisesti rikkaan elämän. Sinun ehdoillasi.

Valokuvat: Sanna Kujala

Miten työelämä voisi toimia paremmin?

Mistä palikoista toimiva työelämä muodostuu? Ensisijaisesti työhyvinvointi toimii sen vankkana perustana, jonka päälle muut palaset asettuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työhyvinvointia ylläpitävät työn mielekkyys, turvallisuus, sekä yleinen terveys sekä hyvinvointi. Tätä käsitystä korona-pandemia on kuitenkin ravistellut ja venyttänyt uusiin ulottuvuuksiin.

Arvot ja elämäntilanteet ovat voineet pandemiavuosien aikana muuttua radikaalisti, jolloin myös asioiden palaaminen entiselleen voi tuntua enemmän askeleilta taaksepäin kuin edistykseltä. Mikäli työympäristö ei tue työntekijän hyvinvointia, työpaikan vaihtaminen voi tuntua toimivammalta idealta kun muutoksen edistäminen nykyisessä organisaatiossa. Kyseinen toimintatapa ei kuitenkaan ratkaise universaaleja ongelmia mukautua uusiin työelämän haasteisiin, jotka koskevat useampaa eri organisaatiota globaalilla skaalalla. Ongelman laaja-alaisuuden takia vaikeudet seuraavat työntekijää tavalla tai toisella uuteen työpaikkaan ja sama sykli jatkuu. 

Yksi esimerkki niin kutsutun materiaalittoman työympäristön haasteista on työnteko ja onnistumisen tuntemukset informaatioyhteiskunnassa, jossa konkreettinen tuotos voi olla virtuaalinen excel-taulukko tai esitelmä. Jaamme, viestimme, käsittelemme ja arvioimme tietoa päivästä toiseen. Tästäkin syystä yhteisöllisyyden ja onnistumisen tuntemukset ovat nykyajan työelämässä ensisijaisen tärkeitä elementtejä, jotka sitouttavat työntekijöitä ja tukevat yleistä hyvinvointia ja jaksamista. Päätään nostaa myös työuupumuksen ja loppuunpalamisen haasteet joita yhä nuoremmat ikäpolvet tunnistavat kohdanneensa. Milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat myös ilmaisseet korostuneen tarpeensa merkitykselliseen työhön jossa pääsee vaikuttamaan (lue aikasempi juttumme asiasta täältä). Työelämään astuvat voivat kokea äänensä jäävän kuulumattomiin heidän toimiessaan vain aliarvostettuina palkallisina, jolloin työelämään tarttuminen muutos- ja kehitysmielessä voi tuntua kaukaiselta ajatukselta vaikka se koskee meitä kaikkia. Mistä tämäkin johtuu? Onko kyse kulttuurista jota täytyisi muuttaa? Voimmeko tehdä asialle jotain?

Haasteita on monia, mutta ne pitää kohdata. Aikuisiässä vietämme puolet valveillaolostamme töissä, joten miksi emme haluaisi muokata tästä puolesta arkea meitä paremmin palvelevan?

Miten toimiva työelämä -teema voi ilmentyä ohjelmassa?

Polkuja voi olla monia. Voit kehittää ratkaisuja liittyen esimerkiksi työterveyteen, eri ikäpolvien yhteistyöhön, teknologiasovelluksiin tai tietotekniikkaan, jatkuvaan oppimiseen, työperäiseen muuttoon, virtuaaliseen yhteisöllisyyteen ja kulttuuriin, työn monipuolisuuteen, työllisyyteen, yrittäjyyteen tai työmarkkinoihin liittyen. Voit myös kehittää uusia ratkaisuja parempaan johtamiseen tai työkulttuuriin. Taivas on rajana!

—---------------------

Molempia teemoja voi lähestyä lukemattoman monesta perspektiivistä. Ei myöskään huolta, jos et tiedä tarkalleen mitä ongelmaa ratkoa. Mututuntuma jonkin vinksallaan olosta on jo tarpeeksi. Tulet pureskelemaan ongelmaa yhdessä tiimin kanssa, joka tarjoaa turvallisen ilmapiirin ajatuksien ja ideoiden kirkastamiseen. Näin pääsette kehittämään ideoista oikeita ratkaisuja. 

Haku 4UNI-ratkaisukilpailuun on auki 5.5.2022 23:59 asti. 

Tutustu ohjelmaan täältä ja hae heti mukaan! 

Creators

Lahja Vierimaa

Business & psychology graduate, turned CMO. Empowerment of others is my jam, Justin Bieber x Summer Walkers’ Yummy is another.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.