Monitieteisyyden juhlaa – kirjaimellisesti. Uudet työntekijämme esittäytyvät

Helsinki Think Company toimii Helsingin yliopiston kaikilla neljällä kampuksella. Syksyn aikana olemme saaneet toivottaa tervetulleeksi uusia tiimiläisiä niin Kumpulaan, Meilahteen, Viikkiin kuin keskustaan. Kuvataksemme tiimimme monitieteisyyttä haastoimme uusimmat työntekijät esittäytymään ja leikkimielisesti pohtimaan, millainen voisi olla juuri heidän alansa panos tieteenalojen välisten juhlien järjestelyissä.
By
Suvi Välimäki
December 9, 2021
December 9, 2021

Monitieteisyyden juhlaa – kirjaimellisesti. Uudet työntekijämme esittäytyvät

Helsinki Think Company toimii Helsingin yliopiston kaikilla neljällä kampuksella. Syksyn aikana olemme saaneet toivottaa tervetulleeksi uusia tiimiläisiä niin Kumpulaan, Meilahteen, Viikkiin kuin keskustaan. Kuvataksemme tiimimme monitieteisyyttä haastoimme uusimmat työntekijät esittäytymään ja leikkimielisesti pohtimaan, millainen voisi olla juuri heidän alansa panos tieteenalojen välisten juhlien järjestelyissä.
By
Suvi Välimäki

Kumpulassa otetaan koneet mukaan talkoisiin

Eeva: Olen insinööri-luonnontieteilijä Kumpulasta. Matkani varrelle on kuulunut niin tutkimuslähtöisen kasvuyrityksen perustamista ja luotsaamista kuin ohjelmistokonsultointia. Thinkillä edustankin yliopistolähtöisiä yrittäjiä. Työtehtäviini kuuluu yrittäjäpalvelujen kehittäminen sekä yrittäjien sparraaminen. Laita siis viestiä osoitteeseen tuki@thinkcompany.fi, jos tarvitset apua tai neuvoa yrittämiseen liittyvissä asioissa!

Helsinki Think Companyn juhliin järjestäisin ehdottomasti livekoodaavan DJ:n! Tiskijukka ei soittaisi perinteisiä levyjä tai valmiita biittejä, vaan toisi läppärin mukanaan ja koodaisi soundit menemään Sonic Pi -työkalulla juhlijoiden silmien edessä.

Matti: Pääasiassa opiskelen tietojenkäsittelytiedettä. Olen kuitenkin näperrellyt hiukan kaikenkaltaisten tieteenalojen kanssa mikrobiologiasta oikeustieteisiin. Uusin akateeminen rakkauden kohteeni on taloustiede. Thinkin puolella olen Kumpulassa ottamassa iloisesti vastaan tänne tiensä löytäviä opiskelijoita. Tällä hetkellä työstän isompaa tapahtumaa nimeltä Hack for Society, jossa tuomme poliitikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita yhteen.

Tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta juhlien järjestelyjä voi lähestyä lähes äärettömän monelta suunnalta. Juhlien istumajärjestyksen luomisen voi automatisoida niin, että kaikki löytävät toiveittensa mukaan mieluisimmat vierustoverit vaikka innostuksen kohteiden perusteella. Ruokatarjoilua varten voisi alkaa kouluttaa koneoppimismallia, jonka ensimmäiset tekeleet olisivat kuin kaikkien aikojen kauhujen keittiöstä, mutta muutaman tuhannen pidon jälkeen tarjonta olisi varmaan vähintään keskinkertaista. Parinsadantuhannen juhlan päätteeksi saattaisimme jo nauttia kaikkien aikojen parhaita illallisia, eli ei kuin juhlimaan.

Meilahdessa pidetään langat käsissä ja huolehditaan niin kehosta kuin mielestä

Mari I.: Opiskelen tällä hetkellä psykologiaa Helsingin yliopistossa. Sivuaineenani opiskelen myös työ- ja organisaatiopsykologiaa, joten psykologian ja työelämän sekä yrittäjyyden yhdistäminen on lähellä sydäntäni. Työskentelen Helsinki Think Companylla Meilahden toimipisteellä tiimiläisenä ja tällä hetkellä työstän työpajasisältöjä tosi mielenkiintoiseen ohjelmaan, josta kuulette pian lisää!

Tulevana psykologina järjestäisin juhliin tietysti huolinurkkauksen, jossa kaikki pääsisivät purkamaan arkiset ärsytyksen aiheensa. Kun kaikki on päästetty ulos, pääsisivät osallistujat siitä sitten juhlatunnelmaan ja nauttimaan juhlista iloisin mielin!

Jani: Olen translationaalisen lääketieteen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa, jossa opintosuuntanani on neurotiede. Työskentelen Meilahden tiimissä, minkä lisäksi toimin tällä hetkellä tulevan Hack for Society -ratkaisuohjelman viestintäkoordinaattorina. Tämän lisäksi touhuan monessa muussa pienemmässä projektissa, muun muassa nettisivutiimissä.

Terveystieteiden osaajana pitäisin huolen, että juhlakansalle olisi tarjolla kaikki tarvittavat kivennäis- ja ravintoaineet, jotta kaikki jaksavat juhlia täysissä ruumiin voimissa aamuun saakka. Seuraavan päivän sillikselle toisin myös mukanani mahdollisia olotiloja helpottavia tarjottavia ja troppeja, jotta edellisillan vahingot saadaan korjattua.

Linnea: Opiskelen strategisen liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa Vaasan yliopistossa. Innostun erityisesti pitkäjänteisestä kehittämistyöstä eri teemojen parissa, organisaatiokulttuurista ja -käyttäytymisestä sekä vastuullisuusaiheista. Helsinki Think Companylla häärin monessa mukana – tällä hetkellä työpöydälläni on esimerkiksi yrittäjyyspalvelujen kehittämistä ja ohjelmamarkkinointia.

Juhlien järjestelyissä laittaisin projektilasit päähän ja varmistaisin, että iso kuva ja prosessi on hiottu timanttisiksi! Pistäisin projektityökalut laulamaan ja pitäisin huolta, että ilta soljuu sujuvasti määriteltyjen askeleiden ja agendan mukaisesti.

Venla: Opiskelen yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistossa, valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Olen opinnoissani erityisen kiinnostunut eriarvoisuuteen ja nuoruuteen liittyvistä teemoista ja opinnoissani keskityn vahvasti näihin aihepiireihin. Helsinki Think Companylla olen tiimiläisenä Meilahden tiimissä, ja toimin tällä hetkellä taide- ja kulttuurialaan keskittyvän Kollaasi-projektin toisena ohjelmakoordinaattorina. Tämän lisäksi olen mukana muissa pienemmissä projekteissa, kuten huolehtimassa AV-puolen jutuista, mutta Kollaasi vie itseltä suurimman osan työajasta.

Juhlissa pitäisin tietenkin aluksi esittelyn turvallisen tilan periaatteista, sekä representaatiotyöpajan, jossa keskityttäisiin omien etuoikeuksien, sekä maailman katsomuksen tarkasteluun luokkanäkökulmasta. Mitä meiltä jää omien etuoikeuksiemme takia huomaamatta, tai mitä emme ehkä edes ymmärrä? Kuitenkin samalla pitäisin huolen, että jokaisella olisi mahdollisimman mukava ja turvallinen ilta, jossa voisi olla läsnä juuri sellaisena kuin on!

Viikissä varmistetaan kestävyys ja ekologisuus

Lina: Opiskelen ympäristö- ja elintarviketaloutta Helsingin yliopistossa, ja opintosuuntanani on elintarviketalous ja kulutus. Työskentelen Viikin toimipisteellä tiimiläisenä sekä huolehdin Think Companyn uutiskirjeestä. Lisäksi olen tulevana keväänä mukana yhden ohjelmamme viestinnässä ja markkinoinnissa sekä yrittäjäpalveluiden kehittämisessä.

Juhlia järjestäessä huolehtisin, että eväät ja juomatarjoilut olisivat kunnossa. Tarjolla olisi pien- ja lähituottajien tuotteita sekä elintarvikealan uusimpia kestävästi tuotettuja innovaatioita. Lisäksi pitäisin juhlissa hauskan työpajan tuotekehitysprosessien tärkeydestä ja uusista ruokainnovaatioista.

Iina: Opiskelen ympäristönmuutosta ja globaalia kestävää kehitystä Helsingin yliopistossa. Taustani on sosiaalitieteissä. Opinnoissani olen erityisen kiinnostunut kulutuksen ja kestävän matkailun teemoista. Työskentelen Viikin toimipisteellä tiimiläisenä, ja olen tällä hetkellä mukana taide- ja kulttuurialaan keskittyvässä Kollaasi-ohjelmassa markkinointi- ja viestintävastaavana. Ohjelmassa monitieteiset tiimit ratkovat kulttuuri-ja taidealan ajankohtaisia ongelmia. Lisäksi olen mukana jopa kaksien pikkujoulujen järjestelyissä.

Pitäisin huolta, että juhlien kierrätys olisi täydessä mintissä, ja tarjoiltava ruoka olisi kotimais- ja kasvispainoitteista. Sen lisäksi pitäisin työpajan kestävästä matkailusta. Työpajassa tarkasteltaisiin eri kulkuvälineiden päästöjä ja pohdittaisiin eri tapoja matkustaa kestävästi Suomessa ja laajemmin Euroopassa. Työpajan lopuksi jokainen osallistuja suunnittelisi kestävän matkan unelmiensa matkakohteeseen.

Keskustassa muistetaan myös kriittinen näkökulma

Mari K.: Kuvailen itseäni yhteiskuntatieteilijäksi ja humanistiksi. Olen valmistunut kulttuurintutkimuksesta pääaineena mediakulttuuri ja viestintä. Käytännössä eniten olen tehnyt opintoja yhteiskuntapolitiikasta. Gradussani tutkin työelämän muutosta ja osoitin, kuinka median tuottama ristiriitainen ihanteellisen työntekijän kuvaus voi koetella ihmisten mielenterveyttä. Teen toista maisterintutkintoa yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa, ja siinä pääaineeni on poliittinen historia. Lisäksi opiskelen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta Aleksanteri-instituutissa.

Olen yhteiskunnallisen Hack for Society -ratkaisuohjelman projektipäällikkö. Projektipäällikön työhön kuuluu erilaisten viestien ja tekstien kirjoittamista, organisointia, sidosryhmätyötä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä viestintää poliitikoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Pääosa työstäni on ollut erilaista viestintää: sähköposteja, puheluita,somepostausten suunnittelua, visuaalisten esitysten toteutusta, videoeditointia, blogien kirjoittamista, kysymistä, kuuntelua, kommentointia ja keskustelemista.

Juhlissa huolehtisin, että kaikki saavat visuaalisesti upean ja sisällöltään kiinnostavan kutsun. Järjestelyiden aikana pitäisin huolen, että juhlien tunnelma ja ohjelma on yhtä laadukasta kuin kutsussa luvattiin. Pyytäisin koko työryhmää miettimään kriittisesti juhlien sisältöä ja sitä, millaisia merkityksiä ja arvoja välitämme juhlilla. Ennen juhlia, juhlien ajan ja juhlien jälkeen pohtisin kriittisesti, mitä juhlat merkitsevät osallistujille, järjestäjille, yhteisölle sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Kuka jäi juhlista pois ja miksi? Miten juhlissa käyttäydyttiin ja mitä se kertoo yhteisöstämme?

Juhlassa pitäisin kiinnostavan puheen globaalin maailmantilanteesta ja työkulttuurin muutoksesta. Herättäisin kuulijoita huomaamaan, kuinka etuoikeutettuja he ovat, kun voivat osallistua juhliin. Mitä me kaikki voisimme tehdä, jotta muillakin olisi mahdollisuus osallistua vastaavanlaisiin juhliin? Puheessa nostaisin esille havaitsemiani hiljaisia signaaleja, jotka kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta. Loppuillasta kertoisin uskomattoman outoja juttuja Neuvostoliitosta sekä Venäjän matkoilta. Juhlien jälkeen tekisin kattavan analyysin media-aineistosta, jota juhlijat sekä media juhlien aikana ja jälkeen tuottivat.

Sini: Olen Sini keskustan tiimistä. Taustaltani olen kriittisen pedagogiikan nimeen vannova, pian valmistuva yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteri. Työnkuvaani kuuluu fasilitoinnin ja ohjelmakonseptien kehitystyö sekä yhteiskunnallisen Hack for Society -ratkaisuohjelman ohjelmapäällikkönä toimiminen. Mikäli haluat kehittyä fasilitoijana tai pohtia esimerkiksi yhteiskunnallisten koulutusohjelmien sisältöjä, vaihdan mielelläni ajatuksia!

Järjestäisin ehdottomasti juhlien alkuun väittelysession jostain mielipiteitä jakavasta aiheesta. Ensin antaisin porukan väitellä kuin villissä lännessä ja suunnitella sota-aikeita toisiaan vastaan ja sitten purkaisimme tilanteen yhdessä. Avautuisimme tunteista ja maailmankatsomuksista kynttilän valossa ja tajuaisimme, kuinka vastapuoli olikin vain samanlainen tunteista riippuvainen haavoittunut eläin. Juhlisimme loppuillan juhlaväen kanssa syvää yhteyttä kokien ja yhteistä maailmaa rakentaen. Toisin sanoen katsoisin, että juhlissa kierrettäisiin small talk kaukaa.

Kuva: Eeva-Stiina Niemi

Haluaisitko sinäkin mukaan tiimiimme? Helsinki Think Companylla on käynnissä rekrytointi 12.12. saakka. Lue lisää avoimista positioista täältä!


Creators

Suvi Välimäki

Urban geographer passioned about science, interdisciplinarity and toasted bread.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.