Motivaation ylläpito ja omaa jaksamista tukevat opiskelurutiinit – TET-harjoittelijamme Tuba haastatteli työntekijäämme Suvia hänen kokemuksistaan opiskelijana

Olen Tuba Rashid, kaksi viikkoa TET-harjoittelussa Think Companylla. Järjestän 18.11. puhujatapahtuman, jonka aiheena on mielenterveys ja motivaatio. Haastattelin aiheesta myös Think Companyn tiimiläistä Suvi Välimäkeä, joka valmistuu pian maisteriksi maantieteestä ja kertoo omista opiskelurutiineistaan.
By
Tuba Rashid
November 18, 2021
November 18, 2021

Motivaation ylläpito ja omaa jaksamista tukevat opiskelurutiinit – TET-harjoittelijamme Tuba haastatteli työntekijäämme Suvia hänen kokemuksistaan opiskelijana

Olen Tuba Rashid, kaksi viikkoa TET-harjoittelussa Think Companylla. Järjestän 18.11. puhujatapahtuman, jonka aiheena on mielenterveys ja motivaatio. Haastattelin aiheesta myös Think Companyn tiimiläistä Suvi Välimäkeä, joka valmistuu pian maisteriksi maantieteestä ja kertoo omista opiskelurutiineistaan.
By
Tuba Rashid

Millainen fiilis sinulla on, kun olet valmistumassa yliopistosta pian?

Jos kaikki menee hyvin, minun pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Tunne on vielä vähän epätodellinen, koska olen opiskellut niin pitkään! Koitan kuitenkin muistuttaa itseäni siitä, että saisin olla tosi ylpeä kaikesta työstä, mitä olen tehnyt.

Miksi opiskelijan mielenterveys on sinusta tärkeä?

Nyyti.ry:n sivuilla on kuvailtu hyvin, että mielenterveys on hyvinvoinnin kulmakivi ja voimavara, joka tukee elämän käänteissä. Opiskelijoiden mielenterveyteen on mielestäni erityisen tärkeää panostaa siksi, että opiskelu tapahtuu usein aikana, jolloin elämässä tapahtuu muutoinkin paljon suuria muutoksia ja kasvamista. Lisäksi itse opiskelu vaatii mieleltä ponnisteluja ja opiskelukyky on siten hyvin herkkä asia.  

Kuten pohdimme, mielenterveydellä on suuri merkitys opiskelijan elämässä. Millaiset asiat ovat tukeneet sinua opintoihin liittyen?

Opiskeluiden suhteen minua on auttanut se, että tutustuu siihen mistä asioista itselle tasapainoinen arki koostuu, mitkä asiat auttavat rentoutumaan ja mistä asioista saa iloa. Tämän jälkeen pitäisi koittaa muistaa pitää näistä asioista kiinni. Kun on paljon tekemistä, tulee helposti houkutus nipistää esimerkiksi yöunista tai harrastuksista. Ylipäätään omien rajojen tunnistaminen ja niistä kiinni pitäminen tuntuvat tärkeiltä. Asia on ehdottomasti helpommin sanottu kuin tehty, ja opettelen tätä itsekin edelleen.

Opinnoissa myös vertaistuki on ollut tärkeää ja se, että pyytää rohkeasti apua, jos tuntuu vaikealta. Etenkin yliopiston alkuaikoina saattoi tuntua siltä, että on ainoa, joka painii jonkun ongelman kanssa, tai ainoa, josta jokin asia tuntuu hankalalta. Kuitenkin, kun rohkenin puhua itseäni mietityttävistä asioista ääneen kävi ilmi, että muutkin ovat miettineet samoja juttuja.

Toivoisin, että mielen hyvinvointiin liittyviä taitoja opetettaisiin esimerkiksi koulussa samalla tavalla kun fyysiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Monet asiat olen itsekin oppinut kantapään kautta.  

Jokainen tarvitsee motivaatiota edetäkseen opiskelussa. Jos ei ole motivaatiota opiskella, on vaikeaa oppia ja keskittyä oppimiseen. Mistä mielestäsi löytää motivaatiota opiskeluun? Mistä itse löysit?

Kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan on toki yksi suurimmista motivaatiota lisäävistä tekijöistä. Jos siis on mahdollista valita mitä opiskelee, kannattaa rohkeasti seurata omia mielenkiinnon kohteita. Itse olen löytänyt motivaatiota siitä, että toivoisin joskus voivani käyttää oppimaani edistämään minulle tärkeitä asioita.

Kaikki opinnot sisältävät kuitenkin melkein aina myös vähemmän innostavia aiheita. Tällöin esimerkiksi opintopiirin perustaminen kavereiden kanssa saattaa auttaa, kun hankalien asioiden pänttäämiseen voi yhdistää yhdessäoloa, joka on muutenkin hyvä oppimisen metodi.

Mitä hyötyä on opiskelumotivaation ylläpitämisellä?

Uskoisin, että opiskelumotivaatio auttaa jaksamaan arjessa paremmin, kun tekeminen on mielekästä. Olen kuitenkin oppinut, että myös kivoja asioita voi tehdä liikaa, ja että levätäkin täytyy.

Korona-aikana monille opiskelu on tuntunut masentavalta, ja toisille taas etäopiskelu on ollut mieleistä. Miten sinun opiskelusi on sujunut korona-aikana?

Olen tehnyt korona-aikana enimmäkseen vain graduani, joka on muutenkin hyvin itsenäinen työ. Kuten monilla muilla, myös minulla korona-aika on kuitenkin vaikuttanut jaksamisen kautta opintojen etenemiseen. Yhteiset tauot ja opiskelukavereiden kanssa vaihdetut vinkit ovat normaalisti olleet tärkeä osa opinnoissa jaksamista, mutta etäaikana tämä osa on jäänyt vähemmälle. Koitan olla itselleni armollinen ja muistaa, että moni muukin on samassa veneessä.

Opiskelun aloitus voi tuntua hyvin hankalalta, jos ei jaksa tehdä mitään. Minkälaiset tottumukset ovat auttaneet sinua jaksamaan?

Jokaisella on varmasti olemassa omat tottumukset, jotka sopivat itselle parhaiten. Minua on auttanut se, että teen viikkokohtaisen aikataulun ja suunnittelen etukäteen mitä tekisin kunakin päivänä. Olen myös koittanut noudattaa vinkkiä, jonka sain opintojen alussa yliopiston opintopsykologilta, joka auttaa opiskelijoita juuri tällaisten asioiden kanssa. Hän kehotti rajaamaan päivittäisen opiskeluajan tiettyyn tuntimäärään taukoineen. Olen koittanut sovittaa työmääräni niin, että pystyisin suoriutumaan siitä oman tahtini mukaisesti tässä aikataulussa, joka tottakai ei ole aina ollut mahdollista. Yliopistossa opiskeluun käytettävälle ajalle on joskus vaikea laittaa pistettä, ja tämä neuvo on auttanut minua siinä, etten vaatisi itseltäni liikaa.

Nyt kun olet kohta valmistumassa, minkälaisia vinkkejä antaisit opiskelijoille oppimisen suhteen?

Sanoisin, että kannattaa löytää itselle sopiva tapa oppia ja koittaa olla vertailematta suoriutumistaan muihin. Minulle esimerkiksi asioiden visualisointi sopii hyvin. Jos joku asia tuntuu vaikealta, kannattaa kysyä vinkkiä opiskelukavereilta ja katsoa asiaa yhdessä. Etenkin yliopistossa tuntuu, että yhteistyössä on voimaa, ja olen oppinut todella paljon kavereiltani. Opiskeltavan asian opettaminen toiselle henkilölle on myös hyvä muistitekniikka. Omasta kokemuksestani lisäisin vielä, että opiskelun ja vapaa-ajan välistä eroa on myös hyvä vaalia.


Tässä blogikirjoituksessa on näkökulmana jutun tekijöiden omat kokemukset motivaatiosta ja opiskelurutiinien rakentamisesta. Kirjoituksen tekijät eivät ole mielenterveysalan asiantuntijoita. Kokosimme Helsinki Think Companylla oheen linkkejä resursseista, joihin voi ottaa yhteyttä mielenterveyden haasteisiin liittyen:- https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/mielenterveys/


- https://www.mielenterveysseurat.fi/vantaa/tukea-ja-apua/
Kuvituskuva: Jonas Simberg

Creators

Tuba Rashid

TET-trainee at Helsinki Think Company. Tuba loves to learn all kinds of new stuff, especially everything related to psychology fascinates her the most.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.