Vieraskynä: Ajatuksia humanismista ja humanisteista

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Humanistien kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja tarkastella asioita kriittisesti ovat oiva kombinaatio millä tahansa alalla, esimerkiksi luomaan positiivista yhteiskunnallista vaikutusta.
By
Vieraskynä: Olen humanisti
October 29, 2020
October 29, 2020

Vieraskynä: Ajatuksia humanismista ja humanisteista

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Humanistien kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja tarkastella asioita kriittisesti ovat oiva kombinaatio millä tahansa alalla, esimerkiksi luomaan positiivista yhteiskunnallista vaikutusta.
By
Vieraskynä: Olen humanisti

Humanismi tarkoittaa ennen kaikkea ymmärrystä ihmisistä ja ihmiskunnasta sekä ihmisten suhteesta muuhun elämään. Etevät vuorovaikutustaidot sekä kyky jäsentää maailmaa ovat humanistien valttikortteja, jotka tekevät heistä korvaamattomia alan kuin alan organisaatiolle.

Parasta humanismissa on, että sitä ei voi pakottaa yhteen muottiin, vaikka yhteisiä samaistumispintoja humanistien väliltä löytyisikin. Voimme varmasti todeta, että humanisteilla on poikkeuksellinen kyky nähdä niiden asioiden taakse, joita muut pitävät itsestäänselvyyksinä.

Maailma ilman humanisteja olisi mekanistinen

Sulje silmät ja kuvittele hetken aikaa maailmaa ilman humanistien laaja-alaista panosta yhteiskunnassamme. Ilman ymmärrystä esimerkiksi historiasta, kulttuurista ja kielistä olisi tämä näky varmasti aika mekanistinen ja onneton. Humanistien oikeaan paikkaan valjastettu kriittisyys loistaisi poissaolollaan ja ihmiset olisivat helposti harhaanjohdettavia.

“Ilman ymmärrystä esimerkiksi historiasta, kulttuurista ja kielistä olisi tämä näky varmasti aika mekanistinen ja onneton.”

Kuten elämässä yleensäkin, jonkin hyvän saattaa huomata vasta, kun se puuttuu. Humanistien osaamisen arvostuksen puutteessa ei ole kyse siitä, että humanistinen
osaaminen ei ole arvostettavaa – osaamisen hyötyä vaan mitataan siihen sopimattomilla tavoilla. Moni yhteiskunnan mittari on määrällinen, kuten talouskasvua mittaava bruttokansantuote. Humanismin tuoma hyöty ei aina suoraan näy näissä määrällisissä arvoissa, vaikka sillä on suuri merkitys tuotettuun tulokseen. Tarvitsemme kipeästi enemmän yhteiskuntaa laadullisesti mittaavia mittareita, ja näissä myös humanistit pääsisivät loistamaan!

Onneksi myös ilahduttavissa määrin humanistien arvostuksesta puhutaan ja moninainen osaaminen nähdään myös vahvuutena useammalla alalla!

Humanismi on väline tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ja muuttaa maailmaa

Humanismi tarjoaa välineitä ymmärtää, hahmottaa ja purkaa isoja järjestelmiä ja kokonaisuuksia sekä tarpeen tullen myös kyseenalaistaa niitä. Humanismi ei siis ole ratkaisu, vaan väline ratkaisujen tekemiseen ja ymmärtämiseen. Humanistit näkevät laajat syy-seuraussuhteet yhteiskunnan ilmiöiden taustalla. Se takaa humanisteille kyvyn ymmärtää myös tehtävien päätösten seurauksia paremmin. Tämä, jos mikä, on oleellista, kun kehitetään ratkaisuja yhteiskunnan ongelmakohtiin!

Voimme tälläkin hetkellä pohtia nykyisen koronavirustilanteen kautta, millaista kriisiosaamista humanistit tähän päivään tuovat. Yksi näistä opeista on ihmisten tarpeiden ja inhimillisen käyttäytymisen huomioiminen: kriisit tulee kohdata ja ratkaista kokonaisvaltaisesti niin terveydelliset, taloudelliset kuin sosiaalisetkin vaikutukset huomioiden. Humanistien omaama holistinen lähestymistapa takaa kestävämpiä ratkaisuja yksipuolisten, nopeita voittoja tavoittelevien valintojen sijaan – niin kriiseissä kuin arjessa.

Kukaan ei nosta humanistien arvostusta yksin eikä yhdessä yössä, joten jos sinä lahjakas humanisti nyt luet tätä, niin aloita homma taputtamalla itseäsi olalle. Hymähdä vaikka hieman itseksesi ja totea mielessäsi, että oma osaamisesi on arvokasta ja sille on tilausta. Muista sopivan paikan tullen kertoa tämä myös kaverillesi. Yhdessä olemme enemmän.

Valokuva: Jonas Simberg

Creators

Vieraskynä: Olen humanisti

Tekstin takana ovat Olen humanisti -kampanjan taustajoukoista Alli Alho, Vilja Byström, Heta Hedman, Elli Suonpää ja Taina Ukkola.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.