Vuosi Ruokiksen jälkeen - missä tiimit ovat nyt?

Tasan vuosi sitten yhdeksän monitieteistä, opiskelijoista ja tutkijoista koottua tiimiä avasivat jännittyneinä Zoomin: kuuden viikon ruokateemainen ideakiihdyttämö Ruokis oli juuri alkamassa. Mitä kaikkea on voinut tapahtua sen jälkeen kun ohjelma päättyi? Tässä jutussa valotamme mitä muutamille tiimeille kuuluu nyt ja mitä itse ohjelmasta jäi käteen. Kansikuva: Sanna Kujala
By
Suvi Jutila
May 11, 2022
May 11, 2022

Vuosi Ruokiksen jälkeen - missä tiimit ovat nyt?

Tasan vuosi sitten yhdeksän monitieteistä, opiskelijoista ja tutkijoista koottua tiimiä avasivat jännittyneinä Zoomin: kuuden viikon ruokateemainen ideakiihdyttämö Ruokis oli juuri alkamassa. Mitä kaikkea on voinut tapahtua sen jälkeen kun ohjelma päättyi? Tässä jutussa valotamme mitä muutamille tiimeille kuuluu nyt ja mitä itse ohjelmasta jäi käteen. Kansikuva: Sanna Kujala
By
Suvi Jutila

Mikä Ruokis?

Ruokateemaisessa ideakiihdyttämössä, Ruokiksessa, tiimit lähtivät kehittämään ruokaketjusta nykyistä kestävämpää yritys- ja vapaaehtoistoiminnan keinoin. Ideoita teemaan liittyen piisasi: tiimit keksivät ratkaisuja muuan muassa ruokahävikin vähentämiseksi ruokaketjun eri osissa sekä kasviproteiinin kotimaisuuden takaamiseksi. 

Tiimien kuulumisia vuosi ohjelman alkamisen jälkeen

Aloitamme kuulumiskierroksen Re-Mushin parissa. Tiimi alkoi Ruokiksen aikana työstää ideaa sienihävikin hyödyntämiseksi ja sai finaalissa tuomaristolta erityismaininnan huolellisesta työjäljestä. Tiimin jäsenet ovat jatkaneet yritystoiminnan edistämistä väitöskirjaprojektien ja muiden töiden ohella. “Ruokiksen suurin hyöty oli siinä, että saimme puitteet ja aikataulun ideoimiseen ja idean kehitykseen. Erityisellä lämmöllä muistelen mentorointikertaa, josta saimme rohkaisua idean eteenpäin viemiseen,” Emma Kynkäänniemi, yksi kolmihenkisen tiimin jäsenistä vastaa kysyttäessä, mitä hyötyä Ruokiksen opeista on ollut. Entäs mitä vinkkejä tiimillä on antaa tuleville ratkaisunkehittäjille? “Ehkä tärkein neuvo on vaan tarttua johonkin, eikä jäädä liikaa murehtimaan selvitettävien asioiden paljoutta. Parhaassa tapauksessa tiimin jäsenet voivat samaan aikaan avata vähän eri solmuja.” Tämä onkin monitieteisten tiimien toiminnan vahvuus: ihmisiltä löytyy erilaisia taitoja ja näkökulmia, joilla haasteista pääsee eteenpäin.

Seuraavana kuulumisiaan kertoo Meesi. Meesin jäsenet kehittivät ohjelman aikana sovellusta helpottamaan erilaisten ympäristömerkkien ymmärtämistä. Idea sovelluksesta oli syntynyt jo ennen Ruokista, ja tiimi kertoo sen kehityksen ohjelman ajan tuntuneen helpolta, mielenkiintoiselta ja sujuvalta. Tällä hetkellä tiimin jäsenet keskittyvät diplomityön tekemiseen ja kokopäivätöihin. Ratkaisun kehitystä tiimi jatkaa nykyisin ajatuksen tasolla ja materiaalia hiljalleen keräillen. Mitä mietteitä kuuden viikon intensiivinen työstö herättää tiimissä näin jälkikäteen? “Kaiken kaikkiaan ohjelma oli hyvin tiivis ja napakka setti, jossa idea ja idean mahdolliset toteutustavat konkretisoituivat eksponentiaalisesti”, tiimin toinen jäsen, Illusia Leskinen, kertoo.

Kuulumiskierros jatkuu SieMEn-tiimin parissa. Tämän tiimin jäsenet lähtivät luomaan ruoantuotannosta ja kaupunkiviljelystä tietoutta lisäävää liikettä. Vaikka ohjelman jälkeen tiimi ei jatkanut idean jatkojalostusta, kuulimme tiimin yhdeltä jäseneltä ajatuksia. “Ruokis-ideakiihdyttämö oli raikas kokemus, jossa pääsi testaamaan omia taitoja niin idean kehittämisen kuin myös tiimityöskentelyn parissa, sekä tietysti verkostoitumaan oman alan eri toimijoiden ja alasta innostuneiden ihmisten kanssa”, Elli kertoo. Kysyttäessä, mitä taitoja Ruokis kehitti, hän mainitsee tiiminjohtamisen ja tiimiyttämisen, sekä uudet näkökulman ruokateollisuuden kestävyyteen liittyvissä aiheissa. 

Päätämme kierroksemme Ruokiksien voittotiimin, Palkoisan, kuulumisiin.  Tiimi kehitti kuuden viikon intensiivisellä työstöllä idean osuuskunnasta, jonka avulla olisi mahdollista valmistaa täysin kotimaisia kasviproteiinivalmisteita. Tiimillä on iloisia uutisia: työ idean parissa jatkuu yhä ja tällä hetkellä on meneillään rahoitusneuvottelut. Tiedustelimme, miten Ruokiksen opit näkyvät ryhmän toiminnassa nykyään ja näin meille vastattiin: “Pohja-ajatus ideoiden torppaamattomuudesta on jäänyt myös käyttöömme. Näin ollen uskallamme herättää keskustelua kokouksissamme ja tuoda "villejäkin" ideoita esille”, Jutta Kuusela, yksi tiimin jäsenistä vastaa. 

Mitä Palkoisan tiimi antaisi neuvoksi muille aloitteleville yrittäjille? “Ideoikaa avoimesti ja rohkeasti, mutta selvittäkää myös itsellenne idean haasteet ja realiteetit jo alkuvaiheessa. Jos osaa esittää ideansa - ja toisaalta ongelmansa - hyvin ja on rohkeasti yhteydessä erilaisten sidosryhmien edustajiin tai asiantuntijoihin, monet ovat vilpittömästi halukkaita auttamaan omien resurssiensa puitteissa”, Jutta kannustaa.

Seuraavat osallistujat uunista ulos

Näillä hetkillä omaa aloitusiltaansa jännittävät vuoden 2022 4UNIn osallistujat. Odotamme innolla, millaisia ideoita he keksivät työ- ja kaupunkiympäristön haasteisiin! Sen lisäksi joukossa saattaa olla mukana ensi vuoden hallituslaisia, kuten kävi Elisa Paljakalle, joka oli Ruokiksessa mukana tiiminsä Monimon kanssa ja on nyt varapuheenjohtaja Helsinki Think Companyn hallituksessa.

Creators

Suvi Jutila

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.