Kymmenen vuotta vaikuttavaa yrittäjyyttä - juhli tähänastista matkaa kanssamme

Vaikuttavan yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen muutoksen vauhdittaja Helsinki Think Company juhlii tänä syksynä 10-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi kurkistamme menneisyyden verhon taakse ja muistelemme vuosikymmenen mittaisen matkan rajapyykkejä - unohtamatta paljastuksia juhlasyksyn tulevista tapahtumista!
By
Eveliina Holopainen
August 29, 2023
August 29, 2023

Kymmenen vuotta vaikuttavaa yrittäjyyttä - juhli tähänastista matkaa kanssamme

Vaikuttavan yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen muutoksen vauhdittaja Helsinki Think Company juhlii tänä syksynä 10-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi kurkistamme menneisyyden verhon taakse ja muistelemme vuosikymmenen mittaisen matkan rajapyykkejä - unohtamatta paljastuksia juhlasyksyn tulevista tapahtumista!
By
Eveliina Holopainen

Kaiken alku

Vielä vuosikymmen sitten yrittäjyyden ja akatemian tiet harvemmin kohtasivat. Yliopisto-ekosysteemissä oli selvä aukko tiedon ja toiminnan yhteentörmäykselle, ja korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuudet opetella yrittäjyystaitoja olivat vähäiset.

Helsinki Think Company perustettiin Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteisprojektina paikkaamaan tätä aukkoa. Tarkoituksena oli luoda inspiroiva yhteisö, joka toimisi yliopisto- ja yritysmaailman kohtauspaikkana, mahdollistaisi monitieteisen yhteistyön ja kannustaisi opiskelijoita oppimaan yrittäjyystaitoja matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Think Companyn tarina alkoi virallisesti vuonna 2013, kun keskustan Vuorikadulle avattiin ihka ensimmäinen yhteistyöskentelytila. Tila toimi sekä kohtaamispaikkana, jossa yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet saattoivat vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua keskenään, että näyttämönä erilaisille yhteisötapahtumille. Tilaa ylläpiti pieni mutta motivoitunut host-tiimi, joka toimi Think Companyn kasvoina ja tutustutti uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Tilankävijöistä ja tiimiläisistä koostuva yhteisö muotoutui hiljalleen orgaanisesti, ja ihmiset löysivät Vuorikadulle kiinnostavien tapahtumien, ilmaisen työskentelytilan ja myönteisen kuulopuheen houkuttelemina. Monet tulivat jäädäkseen, ja vuonna 2014 tilassa oli ilahduttavasti jo useita aktiivisia vakiokävijöitä.

Vuorikadun yhteistyöskentelytilan tiimiläisiä vuonna 2014

Vuorikadun tilan perustamista seuraavina vuosina yhteistyöskentelytilat avattiin myös Viikin, Meilahden ja Kumpulan kampuksille - Think Company oli juurtumassa tukevasti yliopisto-ekosysteemin ytimeen, ja vaikuttavan yrittäjyyden vallankumous oli alkanut.

Aluevaltaus kaikilla kampuksilla mahdollisti vuorovaikutuksen tärkeimmän kohderyhmän eli opiskelijoiden kanssa. Fyysinen läsnäolo siellä, missä opiskelijatkin olivat, lisäsi Think Companyn tunnettuutta ja teki yhteisöstä helpommin lähestyttävän niille, joille toiminta ei ollut vielä tuttua. Opiskelijoiden kanssa järjestettiin alkuvuosina mm. Kestävyyttä käytäntöön-projektikurssi, jossa ympäristöalan yritykset antoivat osallistujille kiperän haasteen ratkaistavaksi. Kurssin idea lähti opiskelijoiden omasta halusta päästä ratkaisemaan aitoja ongelmia konkreettisella tavalla. Kurssi sai innostuneen vastaanoton ja toimii loistoesimerkkinä siitä, mihin Think Companyn toiminta pohjimmiltaan tähtää.

"Think Companyn yhteisössä erityinen piirre on se, että vaikka kaikki ihmiset eivät tunne toisiaan, Think Companyn seinien sisällä he ovat aina valmiita auttamaan toinen toistaan." - Think Companyn tiimiläinen 2014

Tekijöiden näköistä toimintaa

Think Companyn toiminta oli alkuvuosina pitkälti kaupungin projektipäälliköiden harteilla. Tapahtumat ja muut sisällöt toteutettiin yhteistyönä muiden pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa, ja yrityksen brändi oli tiukasti yliopistossa kiinni, etsien vielä omaa ääntään ja ilmettään.

Tiimin omistajuus Think Companyn toiminnasta kuitenkin kasvoi kohisten vuosi vuodelta. Vuonna 2014 palkattiin ensimmäinen opiskelijakapteeni-koordinaattori vastaamaan operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tiimiläisille ja yhteisön jäsenille annettiin vapaat kädet järjestää tapahtumia, ja heitä rohkaistiin kertomaan yrityksen tarinaa blogikirjoitusten ja somesisältöjen kautta.

Toimintaa pyörittävä tiimi oli aluksi pieni ja vapaaehtoisvetoinen. Host-tiimin tueksi perustettiin alkuvuosina Think Company ry, jonka tehtävä oli kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja luoda verkostoja. Tiimi sai vahvistusta vuosi vuodelta ohjelmien osallistujista, tilojen kävijöistä ja hallituksen jäsenistä, jotka kokivat Think Companyn toiminnan merkitykselliseksi ja halusivat olla mukana kehittämässä sitä.

Tätä kirjoittaessa Think Companyn tiimiin kuuluu jo yli 30 eri tieteenalojen ammattilaista, joita kaikkia yhdistää halu muuttaa maailmaa ja nostaa esiin akateemista yrittäjyyttä. Tiimi vastaa nykyisin toiminnan sisällöistä kokonaisvaltaisesti - niin ohjelmien tuottamisesta, yrittäjyyspalveluista kuin monikanavaisesta viestinnästä - ja kaikki toteutetaan tekijöiden näköisesti, yhteisöä osallistaen.

Think Company on vuosien saatossa muotoutunut paikaksi, jossa nuoret ammattilaiset saavat tilaisuuden toteuttaa intohimojaan, löytää uusia vahvuuksia ja kehittyä tekijöinä motivoituneessa ja toisiaan tukevassa yhteisössä.

Kumpulan tilan avajaiset vuonna 2019

Haasteita ja ratkaisuja

Erilaiset yrittäjyysohjelmat ovat olleet Think Companyn toiminnan sydän alusta asti. Ohjelmasisältöjen tavoitteena on paitsi löytää käytännön ratkaisuja tosielämän haasteisiin, myös tuoda eri alojen osaajia yhteen ja rohkaista heitä löytämään omat vahvuutensa ja kokeilemaan yrittäjyyden työkaluja. Ohjelmat auttavat myös jo valmiin yritysidean omaavia levittämään siipensä ja viemään ideansa eteenpäin.

Vuosien varrella valtaisa ja monitieteinen joukko osallistujia on ratkonut viheliäisiä ongelmia hackathoneissa, ratkaisukilpailuissa ja viikonloppuhaasteissa. Think Companyn lippulaivaohjelma 4UNI järjestettiin ensi kerran vuonna 2015, ja siitä lähtien korkeakouluopiskelijat ovat kokoontuneet vuosittain kiperän yhteiskunnallisen haasteen äärelle luomaan ratkaisuja yrittäjyyden työkalujen avulla. Erilaisia ohjelmia on järjestetty kymmenen vuoden aikana lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten THL, Fazer, LähiTapiola ja valtiovarainministeriö. Yhteistyön tuloksena on syntynyt valtava määrä ratkaisuja ja yrityskonsepteja niin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi, ruokahävikin ja vihapuheen vähentämiseksi kuin Itämeren tilan parantamiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi pelialalla. Ohjelmat kuten yliopiston kanssa toteutettava HELSEED ja yrityskiihdyttämö Mutiny puolestaan ovat tarjonneet osallistujille työkaluja jo valmiin yritysidean eteenpäin viemiseen.

Mutiny-yrityskiihdyttämön osallistujia vuonna 2018

Moni ohjelmien aikana syntyneistä tai kehittyneistä ideoista on jalostunut eteenpäin menestyviksi yrityksiksi ja tuotteiksi - kuten HELSEEDissä vuonna 2020 jalostunut Evergreen - ja osa on niittänyt menestystä kansainvälisissä kilpailuissa.

Suuri osa Think Companyn ohjelmista on suunnattu opiskelijoille, joilta olemme saaneet arvokasta palautetta ja kiitosta mahdollisuudesta konkreettiseen muutoksen tekoon ja ongelmanratkaisuun. Ohjelmista on syntynyt ystävyyssuhteita, verkostoja, sekä lisääntynyttä itseluottamusta ja palavaa intoa opinnoissa kerätyn tiedon valjastamiseen toiminnaksi. Moni ohjelmiin osallistunut on jäänyt pysyväksi osaksi Think Companyn yhteisöä työntekijänä, hallituksen jäsenenä tai yhteistyöskentelytilojen vakiokävijänä.

“Olin opintojeni aikana usein kohdannut turhautumista siitä, että akateeminen koulutukseni ei välttämättä toisi minulle tarvittavaa osaamista saati väylää päästä konkreettisesti vaikuttamaan ympäristön tilan parantamiseen. 4UNIn aikana ymmärsin, että yrittäjyys on juuri se keino, jolla voin konkreettisesti vaikuttaa niihin ilmiöihin, jotka itse koen arvokkaiksi. Eikä siihen tarvita tietynlaista bisneskoulutusta – minun akateeminen osaamiseni riittää ja on arvokasta.” - 4UNI 2018 voittajatiimin jäsen


You make we

Toiminnan kautta muodostunut yhteisö on suuri ilon ja ylpeyden aiheemme. Think Companyn kymmenen vuotta kestänyt matka olisi loppunut hyvin lyhyeen ilman kaikkia niitä innokkaita ja innovatiivisia ihmisiä, jotka ovat hypänneet toimintaan mukaan vuosien varrella. Mikä alkoi ajatustason konseptina kaupungin projektipäälliköiden työpöydällä, on vuosien saatossa kasvanut ihmisten näköiseksi ja itseään ylläpitäväksi yhteisöksi, johon kaikki ovat tervetulleita.

Think Companyn sisältöjen pariin löytäneet ovat alusta asti olleet aktiivisia ottamaan osaa toimintaan eri tavoin. Ohjelmien jälkeen oman yrityksensä perustaneet ovat toimineet puhujina tapahtumissa ja mentoreina ohjelmissa, kertoen oman yrittäjyystarinansa ja inspiroiden kuulijoita kokeilemaan siipiään akateemisen yrittäjyyden parissa.

(Pst! Julkaisemme syksyn mittaan Think Mediassa Alumni Stories-artikkelisarjan, jossa Think Companyn alumnit kertovat matkastaan yrittäjinä. Pysy kuulolla!)  

Yhteistyöskentelytilojen kävijät ovat olleet avainasemassa tekemässä tilojen tapahtumista onnistuneita, ja mahdollistaneet monta lämminhenkistä kohtaamista ja inspiroivaa keskustelua. Think Companyn sisällöt ja palvelut ovat kehittyneet yhteisöltä saadun palautteen perusteella, ja tiimiläisten intoa ja osaamista on kiittäminen siitä, miten monipuoliselta toimintamme nykyisin näyttää. Esimerkiksi Kumpulan toimipisteen Makerspace, sekä syksyllä debytoiva Think Pod-videopodcast saivat alkunsa tiimiläisten innostuksen ja erityisosaamisen pohjalta. Think Companyn toiminta ja sisällöt ovat tekijöidensä summa, ja niin kauan kuin yhteisössä riittää tekemisen kipinää, matka vaikuttavan yrittäjyyden parissa jatkuu.

4UNI 2019


Vuosikymmenen mittainen matka huipentuu syksyllä

10-vuotinen taival vaatii arvoisensa juhlat, ja syksyn mittaan on luvassa upea kattaus kiinnostavaa ohjelmaa. Järjestämme lukuisia erilaisia tapahtumia kaikilla kampuksilla, ja juhlavuosi huipentuu kolmeen kohokohtatapahtumaan loka-marraskuussa. Tapahtumat ovat kaikille avoimia, ja toivommekin tapaavamme mahdollisimman monta uutta ja vanhaa ystävää, yhteisöläistä ja yhteistyökumppania juhlan merkeissä! Emme nimittäin juhli pelkästään saavutettuja merkkipaaluja, vaan myös kaikkia matkan varrella mukana olleita ihmisiä.

Tiedotamme kaikista tulevista tapahtumista somessa, joten nyt kannattaa viimeistään ottaa Thinkin kanavat seurantaan. Voit jo merkitä seuraavat kohokohtatapahtumat kalenteriin ja ilmoittautua mukaan:

- 5.10. Miten Maailmaa Muutetaan -puhujatapahtuma Tiedekulmassa

- 2.11. Think Company Crawl -alumniyrityskierros

- 17.11. Helsinki Think Company 10th Birthday Party

Lisätietoa kaikista syksyn tapahtumista seuraa pian, joten pysy kuulolla ja tule mukaan juhlimaan!

Creators

Eveliina Holopainen

Detail-oriented digital communicator with a design background. Fan of flea markets, outdoor swimming and punajuurisalaatti.

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.